OGŁOSILIŚMY PRZETARG NA WYKONANIE OGRODU DIALOGU

 
W związku z planami parafii, aby zagospodarować teren parafialnego ogrodu został wczoraj ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy prac. Szczegóły są podane na stronie Bazy Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/30187
 
Nie mamy jeszcze decyzji Urzędu Marszałkowskiego co do pozytywnego przyjęcia naszego Wniosku, ale podjęliśmy mimo to taką decyzję, aby przy ewentualnej pozytywnej informacji mieć już Wykonawce, który by szybko mógł rozpocząć prace tak, aby zakończyć je jeszcze w tym roku.
Ponownie prosimy o modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa.
 
Mapa Zagospodarowania Terenu dla Ogrodu parafialnego - poniżej