Najważniejsze daty z historii parafii, kościoła i kolegium

- ok. 1100 powstaje pierwszy kościół w Rawie pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, był drewniany
- w XIV w. pożar w czasie którego spłonął drewniany kościół,
- w XIV wieku zbudowano gotycki murowany kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła
- w 1613 – początek Fundacji bp. Pawła Wołuckiego
- w 1616 - rozpoczęto budowę zespołu obiektów dla jezuitów
- w 1616 – 1619 postawiono budynki drewniane: kaplicę (1616) i szkołę (1619)
- w 1630 - 1642 powstało murowane kolegium i drewniany kościół
- w 1693 - 1730 wybudowano murowany kościół, który służy do dzisiaj
- w 1695 - rozpoczęto budowę naw bocznych
- w 1703 - zbudowano zakrystię i przylegającą do niej nawę boczną oraz archiwum kolegium.
- w 1708 - nakryto nawy boczne gontami
- w 1713 - powstał ołtarz św. Franciszka Ksawerego
- 12 marca 1730 roku prymas Teodor Potocki dokonał konsekracji kościoła
- w 1741 - ustawiono ołtarze św. Franciszka Borgiasza oraz św. Stanisława Kostki
- w 1742 - prowadzono prace malarskie, rzeźbiarskie i złotnicze przy nowo powstałych ołtarzach oraz wykonano ambonę
- w 1751 - starą wieżę z powodu grożącego niebezpieczeństwa rozebrano, a nową wyżej wybudowano i przykryto nowym dachem
- w 1754 - postawiono ołtarz Ukrzyżowanego, w tym też roku przekazano ofiary na zbudowanie nowego ołtarza Franciszka Ksawerego (poprzedni pochodził z roku 1713); wystrój kościoła ufundowali proboszczowie z okolicy
- w 1765 - zbudowano nowy ołtarz główny
- 9 września 1765 pożar miasta (spłonął także kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła, ocalał kościół i kolegium jezuickie)
- w 1766 - ks. Sitkiewicz, dziekan ze Skrzynny, podarował organy
- w 1767 - proboszcz z Głuchowa dał ofiarę na ołtarz Jana Nepomucena, a proboszcz z Janisławic na budowę chóru muzycznego
- w 1773 r. – kasata zakonu Jezuitów przez Papieża Klemensa XIV
- w 1792 przeniesiono wszystkie nabożeństwa do kościoła pojezuickiego
- w 1894 - wyremontowano ołtarz główny
- w 1906 parafia odzyskuje budynek kolegium zabrany wiek wcześniej przez zaborców
- 1914 -1918 zniszczenia w czasie I Wojny Światowej
- w 1918 – przeprowadzono elektryfikację kościoła
- 1932 - remont wnętrza kościoła
- w 1935 - po raz pierwszy użyto w kościele aparatury nagłaśniającej Philipsa
- 10 września 1939 – mord na mieszkańcach Rawy Maz.
- 1939 -1945 – lata bolesne II Wojny Światowej (Niemcy zajmują budynek kolegium)
- w 1958 – Pierwsze Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
- w 1961-1962 remont wnętrza kościoła – nowe polichromie
- 1982 - Drugie Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
- w 1982 parafia odzyskuje budynek kolegium zabrany po wojnie przez władze komunistyczne
- w latach 1984-1988 wykonano remont wnętrza kościoła
- lipiec 2016 obchody ŚDM w Rawie Maz
- 16 i 17 październik 2016 r  Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
- w 2016-2019 przeprowadzono rewitalizację całości obiektów parafialnych
- 1 i 2 czerwca 2019 - Uroczystości Dziękczynienia za dokonane prace
- 10 września 2019 r – obchody 80-tej rocznicy niemieckiego mordu i otwarcie wystawy „Rawska Via Dolorosa”.