Małżeństwo

Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Małżeństwa:

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu“. (KKK 1601)

1.    PORADNIA RODZINNA DLA MAŁŻEŃSTW
Przy naszej parafii działa Poradnia Rodzinna dla małżeństw – spotkania prowadzą: Agnieszka i Tomasz Sudakowscy (każdorazowo proszą uzgadniać z nimi termin spotkania telefonicznie: 722 111 900). Informacje o poradni dla narzeczonych są poniżej.

2. INFORMACJE DLA ZAMIERZAJĄCYCH ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO:

Wymagane dokumenty:
    metryka chrztu (do ślubu!!!) z datą bierzmowania (ważna trzy miesiące od daty wystawienia);
    zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
    narzeczeni spoza naszej parafii przynoszą licencję z parafii narzeczonej lub narzeczonego;
    zaświadczenie z USC (ważne trzy miesiące od daty wystawienia).

Rozpoczęcie formalności związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa nie dłużej niż na 3 miesiącem przed planowanym sakramentem.
Przyjmujemy rezerwację z wyprzedzeniem 2 letnim.

PORADNIA RODZINNA DLA NARZECZONYCH
Ze względu na prace remontowe to w tym roku zapraszamy do Poradni rodzinnej w parafii Ojców Pasjonistów w ostatnie wtorki miesiąca – godz. 17.20.