Namaszczenie Chorych

Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Namaszczenia chorych:

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu“. (KKK 1499)

Kapłani w naszej parafii odwiedzają chorych w każdy I piątek miesiąca. Można zgłaszać swoich bliskich do takich odwiedzin w kancelarii parafialnej. Do osoby umierającej należy wezwać kapłana o każdej porze.

Co należy przygotować, gdy kapłan przychodzi do chorego: 
    Stół nakryty białym obrusem;
    Krzyż oraz zapalone świece
    Woda święcona
    Przy udzielaniu sakramentu namaszczenia chorych dodatkowo watę albo chleb albo cytrynę.