Kaplice

Kaplica św. Józefa - patrona dobrej śmierci


Usytuowana przy ulicy Solidarności 23 w Rawie Mazowieckiej, pełni funkcję kaplicy cmentarnej. Do użytku wiernych została oddana w 2010 roku. W centrum prezbiterium jest umieszczony krucyfiks, pod którym widzimy figury świętego Jana i Maryi

Zabytkowa Kaplica cmentarna


Kaplica pełniąca niegdyś funkcję żałobnej znajduje się na cmentarzu parafialnym. Niestety nie jest znane jej wezwanie, rok budowy czy fundator. Istnieją jednak teorie, że została wybudowana jako dar albo wotum przez zamożnych mieszkańców miasta, ale są to jedynie przypuszczenia.

Kaplica Podwyższenia Krzyża Świętego

Pierwsza wzmianka o kaplicy na Osadzie Dolnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, pochodzi z wizytacji kanonicznej z 1761 roku. Kaplica znajdowała się wówczas pod patronatem księży augustianów. Trudno jest jednak podać dokładną datę jej budowy, czy fundatora. Niektóre źródła mówią, że obiekt został wybudowany przez Juliusza  Schrajera, inne natomiast, że rodzina Schrajnerów jedynie ją odnowiła, a ufundował  ją  Książę Józef Poniatowski .
Istnieje jednak wiele legend, którymi owiana jest świątynia. Jedna z nich dotycząca właśnie Schrajerów mówi, że wspomniana rodzina wybudowała ten obiekt w podzięce za znalezienie w rzece zadry z Krzyża Świętego oprawionej w miedź z arabskimi napisami. Relikwie niestety zaginęły podczas zawieruchy związanej z ostatnią wojną.

Kaplica Dusz Czyśćcowych 

Usytuowana w podziemiach kościoła tuż przy kryptach, w których spoczywają zakonnicy i dobroczyńcy naszej świątyni. Kaplica jest miejscem wieczystej adoracji, gdzie każdego dnia istnieje możliwość adorowania Najświętszego Sakramentu.

Zapraszamy do zwiedzenia naszego muzeum i krypt.