Kaplice

Kaplica św. Józefa - patrona dobrej śmierci

Usytuowana przy ulicy Solidarności 23 w Rawie Mazowieckiej, pełni funkcję kaplicy cmentarnej. Do użytku wiernych została oddana w 2010 roku. W centrum prezbiterium jest umieszczony krucyfiks, pod którym widzimy figury świętego Jana i Maryi

Kaplica cmentarna pw. św. Elżbiety (stara)

Poprzednia kaplica cmentarna, obecnie nieużywana, została wystawiona w 1843 r. własnym kosztem Elżbiety Bykowskiej, wdowy, właścicielki nieruchomości w Rawie pod Nr 18 i 19. "Na przypominki wiecznemi czasy" czyli ogólnie mówiąc na odprawianie w niej nabożeństw i utrzymanie jej zawsze w dobrym stanie, zapisała wieczysty fundusz w sumie 450 rubli, przy czym procenty od tej kwoty miał otrzymywać miejscowy proboszcz (od 375 rubli) oraz OO. Augustianie (od 75 rubli).  Przy podpisaniu akt tych legatów, które miało miejsce 27 listopada 1843 r., obecny był miejscowy proboszcz ks. Aleksander Szamborski oraz ks. Wiktor Krzanowski, przełożony augustianów w Rawie. Kaplica ta stoi na cmentarzu do dzisiaj, jednak już żadne nabożeństwa w niej się nie odprawiają.

Kaplica Podwyższenia Krzyża Świętego

Pierwsza wzmianka o kaplicy na Osadzie Dolnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, pochodzi z wizytacji kanonicznej z 1761 roku. Kaplica znajdowała się wówczas pod patronatem księży augustianów. Trudno jest jednak podać dokładną datę jej budowy, czy fundatora. Niektóre źródła mówią, że obiekt został wybudowany przez Juliusza  Schrajera, inne natomiast, że rodzina Schrajnerów jedynie ją odnowiła, a ufundował  ją  Książę Józef Poniatowski .
Istnieje jednak wiele legend, którymi owiana jest świątynia. Jedna z nich dotycząca właśnie Schrajerów mówi, że wspomniana rodzina wybudowała ten obiekt w podzięce za znalezienie w rzece zadry z Krzyża Świętego oprawionej w miedź z arabskimi napisami. Relikwie niestety zaginęły podczas zawieruchy związanej z ostatnią wojną.

Kaplica Dusz Czyśćcowych 

Usytuowana w podziemiach kościoła tuż przy kryptach, w których spoczywają zakonnicy i dobroczyńcy naszej świątyni. Kaplica jest miejscem wieczystej adoracji, gdzie każdego dnia istnieje możliwość adorowania Najświętszego Sakramentu.

Zapraszamy do zwiedzenia naszego muzeum i krypt.