Bierzmowanie

Informacja dla kandydatów do bierzmowania.

 

PILNE - INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA
Informujemy, że jutrzejsza (6.06.21) Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania będzie sprawowana godzinę później, tj. rozpocznie się o 19:00.
Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość!
 

DRODZY KANDYDACI JUZ OD NIEDZIELI (6 grudnia 2020 r.) ZACZYNAMY REKOLEKCJE ADWENTOWE

Msza święta z nauką dla kandydatów do bierzmowania będzie w niedzielę o 18:00 a w poniedziałek i wtorek o 17:00.

W dzień odpustu (8 grudnia) podczas Mszy św. o 18:00 zostaną wprowadzone do naszej parafii relikwie męczennika - św. Maksymiliana Marii Kolbego
Przygotowując się do tego wydarzenia zachęcamy do obejrzenia filmu o tym bohaterskim i świętym człowieku.
„Życie za życie”
w reżyserii Krzysztofa Zanussieg
„Dwie Korony”
w reżyserii Michała Kondrata
„Męczennik miłości” - dokument

 

Sakrament bierzmowania zostanie udzielony  06.06.2021 r. (niedziela) godz.18.00.

UWAGA: Jeśli któryś z kandydatów ma wątpliwość czy przyjmować sakrament bierzmowania w powyższym terminie, to moze przyjać ten sakrament w nastepnym roku, lub w dogodnym dla siebie terminie w innej parafii, w której ten sakrament będzie udzielany.

 

Spotkania Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w okresie 2020-2021 odbywają się w każdą pierwszą niedziele miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 13.00.

Z racji pandemii spotkania są zawieszone.


Kandydaci sa zobowiazani do:

- uczestnictwa w Mszach Świętych Niedzielnych

- oraz w nabożeństwach i praktykach religijnych, które wpisane są w indeksie np.: roraty, co miesięczna spowiedź itp. ,

- nalezy również uczestniczyc w rekolekcjach . które zapisujemy na ostatniej stronie indeksu w notatkach.

 

Kandydaci do Sakramentu bierzmowania zobowiązani są do przedstawienia:

- indeksu z uzupełnionymi obecnościami na nabożeństwach, praktyce spowiedzi świętej, mszy świętych oraz uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych do czasu 15.03.2020r.

- metryki chrztu z parafii, w której był udzielony

- osoby, które przyjęły pierwszą komunie świętą w naszym kościele nie muszą dostarczać metryki chrztu.

 

Informacje ogólne

Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Bierzmowania:

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego“, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej“. (KKK 1285)


Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:
    uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących
    złożenie pisemnej prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania
    udział w katechizacji szkolnej (nie dotyczy dorosłych)
    przedstawienie wyciągu z aktu chrztu
    osoby z poza parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza

 

 

 

 

 

 

 


Informacje bieżące -

Rekolekcje adwwentowe - zob. https://parafia.rawa-maz.pl/rekolekcje-parafialne