Bierzmowanie

Informacja dla kandydatów do bierzmowania.

TERMIN BIERZMOWANIA

Znamy juz datę, kiedy nasza młodziez otrzyma Sakrament Bierzmowania - będzie to 1 czerwca 2023 r., podczas Mszy św. o 18:00 z rąk JE Ks. Bpa. Wojciecha Osiala.

Miesiac wczesniej Ksiądz Biskup spotka sie z naszą młodzieżą 6 maja o 18:00.

 

UWAGA;

NOC ŚWIĘTYCH 31.10.22         

W poniedziałek 31 października zapraszamy szczególnie młodzież w tym kandydatów do bierzmowania na nabożeństwo: "Noc Świętych".
Kandydaci, którzy z róznych względów nie moga uczestniczyć wtym obowiązkowym nabozenstwie w zamian winni uczestniczyć 87 grudnia w nabożeństwie Akaktystu.
Noc Świętych rozpocznie się o godzinie 18:30 w kościele Ojców Pasjonistów. Następnie wyruszy procesja z relikwiami świętych do naszego Ogrodu Dialogu gdzie przed Grotą będzie rozważanie oraz błogosławieństwo relikwiami świętych. Na koniec będzie agapa w pomieszczeniach kawiarni parafialnej.

25.09.22              Rozpoczynamy w naszej parafii przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Ksiądz proboszcz spotka się osobiście z kandydatami i wręczy im deklaracje do wypełnienia. Terminy spotkań potencjalnych kandydatów z ks. proboszczem podamy za tydzień.

 

DATY SPOTKAŃ w 2021 r.

 

W ramach przygotowania zapraszamy serdecznie kandydatów do Bierzmowania na comiesięczne spotkania po Mszy św. o 13:00. Prosimy, aby uczestniczyli w nich także rodzice (przynajmniej jedno z nich).

1. W listopadzie - niedziela  7 listopada o 13:00

2. Kolejne miesiące aż do maja - kaźda druga niedziela miesiąca o 13:00

3. Sakrament Bierzmowania będzie udzielony 9 czerwcu 2022 r. podczas Mszy św. o 18:00.

 

UWAGA KANDYDACI DO BIERZMOWANIA:

Rozpoczynamy przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. W tym roku młodzież, która chce przyjąć ten sakrament jest zaproszona najpierw na spotkanie z ks. proboszczem Bogumiłem Karpem.
Od najbliższego poniedziałku do piątku będzie On czekał w sali pod Dzwonnicą od godz. 17:00 do 19:30 z przerwą na Mszę św. o 18:00 (we wtorek tylko do 18:00). Kandydaci,ze SP 1 według ustalonego przez katechetę grafiku przychodzą na rozmowę ze swoimi rodzicami (przynajmniej jedno z nich). Otrzymają wtedy Index oraz Deklarację o przystąpieniu do przygotowania. Kandydaci z innych szkół i pozostali są zaproszeni w sobotę (2 października od 9:00 do 12:00).
 
Pierwsze spotkanie z ks. Grzegorzem prowadzącym przygotowanie będzie w niedzielę 3 października na Mszy św. o 13:00. Kandydaci złoża wtedy otrzymane od x. proboszcza Deklaracje.
 


Kandydaci sa zobowiazani do:

 

- uczestnictwa w Mszach Świętych Niedzielnych

- oraz w nabożeństwach i praktykach religijnych, które wpisane są w indeksie np.: roraty, co miesięczna spowiedź itp. ,

- nalezy również uczestniczyc w rekolekcjach . które zapisujemy na ostatniej stronie indeksu w notatkach.

 

Kandydaci do Sakramentu bierzmowania zobowiązani są do przedstawienia:

- indeksu z uzupełnionymi obecnościami na nabożeństwach, praktyce spowiedzi świętej, mszy świętych oraz uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych do czasu 15.03.2020r.

- metryki chrztu z parafii, w której był udzielony

- osoby, które przyjęły pierwszą komunie świętą w naszym kościele nie muszą dostarczać metryki chrztu.

 

Informacje ogólne

Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Bierzmowania:

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego“, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej“. (KKK 1285)


Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:
    uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących
    złożenie pisemnej prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania
    udział w katechizacji szkolnej (nie dotyczy dorosłych)
    przedstawienie wyciągu z aktu chrztu
    osoby z poza parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza

 

 

 

 

 

 

 


Informacje bieżące -

Rekolekcje adwwentowe - zob. https://parafia.rawa-maz.pl/rekolekcje-parafialne