Bierzmowanie

Informacje ogólne

Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Bierzmowania:

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego“, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej“. (KKK 1285)


Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:
    uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących
    złożenie pisemnej prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania
    udział w katechizacji szkolnej (nie dotyczy dorosłych)
    przedstawienie wyciągu z aktu chrztu
    osoby z poza parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza

 

 

 

 

 

 

 


Informacje bieżące