Bierzmowanie

Informacja dla kandydatów do bierzmowania - 2023/24.

 

UWAGA ZMIANA GODZINY BIERZMOWANIA

Sakrament Bierzmowania - będzie w naszej parafii jak to było podane wcześniej 7 czerwca 2024 r., podczas Mszy św. o godz. 19:00.

 

ZMIANA TERMINU BIERZMOWANIA

Z przyczyn niezależnych od nas została zmieniona data udzielenia Sakramentu Bierzmowania - będzie to 7 czerwca 2024 r., podczas Mszy św. o 18:00 z rąk JE Ks. Bpa. Andrzeja Franciszka Dziuby.

 

WAŻNE:

Młodzież do bierzmowania zapraszamy na Rekolekcje adwentowe - szczególowy paln rekolekcji jest na FB. Prosimy przyjść w czwartek - 7 grudnia o 17:30 na powitanie figuru św. Michała Archanioła. A w piątek i sobotę na 17:00 zaś w niedziele wraz z rodzicami na mszę i spotkanie o 10:00.

 

We wtorek (31.10.23) wieczorem zapraszamy szczególnie młodzież w tym kandydatów do bierzmowania na nabożeństwo: "Noc Świętych". Rozpocznie się ono o godzinie 18:30 w kościele Ojców Pasjonistów. Następnie wyruszy procesja z relikwiami świętych do naszego kościoła gdzie będzie rozważanie oraz błogosławieństwo relikwiami świętych.

TERMIN BIERZMOWANIA

Znamy juz datę, kiedy nasza młodzież otrzyma Sakrament Bierzmowania - będzie to 12 czerwca 2024 r., podczas Mszy św. o 18:00 z rąk JE Ks. Bpa. Andrzeja Franciszka Dziuby.UWAGA Kandydaci: spotkania dla kandydatów w ramch przygotowań so Sakramentu Bierzmowania są od wrzesnia 2023 r. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy sw. o 10:00/ Zapraszamy.
                   Wszelkie informacje dotyczac eprzygotowania można znależć na FB - - "Bierzmowani duży kościół 2023/24


Młodzież przygotowująca się do bierzmowania od 04.09.2023 (poniedziałek) może pobrać w kancelarii parafialnej deklaracje do bierzmowania, które to deklaracje złoży uroczyście na ręce księdza proboszcza w niedziele 17.09.2023 na mszy o godz. 10.00

 
W związku z tym przypominamy: 

 
Wypełnienie i złożenie deklaracji jest warunkiem znalezienia się na liście kandydatów do bierzmowania. 

 
Deklaracja powinna być podpisana zarówno przez kandydata jak i jego rodziców (opiekunów)

 
Niedziela 17 września (godz. 10.00) jest JEDYNYM terminem przewidzianym do złożenia deklaracji w innych terminach deklaracje nie będą przyjmowane chyba ze w szczególnych przypadkach.

 
Od 4 czwartego września zaczyna działać grupa na FB gdzie będzie można zapoznać się z wszystkimi niezbędnymi informacjami
 1.  


Kandydaci sa zobowiazani do:

- uczestnictwa w Mszach Świętych Niedzielnych

- oraz w nabożeństwach i praktykach religijnych, które wpisane są w indeksie np.: roraty, co miesięczna spowiedź itp. ,

- nalezy również uczestniczyc w rekolekcjach . które zapisujemy na ostatniej stronie indeksu w notatkach.

 

Kandydaci do Sakramentu bierzmowania zobowiązani są do przedstawienia:

- indeksu z uzupełnionymi obecnościami na nabożeństwach, praktyce spowiedzi świętej, mszy świętych oraz uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych do czasu 15.03.2020r.

- metryki chrztu z parafii, w której był udzielony

- osoby, które przyjęły pierwszą komunie świętą w naszym kościele nie muszą dostarczać metryki chrztu.

 

Informacje ogólne

Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Bierzmowania:

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego“, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej“. (KKK 1285)


Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:
    uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących
    złożenie pisemnej prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania
    udział w katechizacji szkolnej (nie dotyczy dorosłych)
    przedstawienie wyciągu z aktu chrztu
    osoby z poza parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza

 

 

 

 

 

 

 


Informacje bieżące -

Rekolekcje adwwentowe - zob. https://parafia.rawa-maz.pl/rekolekcje-parafialne