Pokuta i Pojednanie (Spowiedź)

Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Pokuty i pojednania:

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą“. (KKK 1422)

„Pokuta prowadząca do życia jest doświadczeniem zbawiającej łaski, dzięki której grzesznik uświadamia sobie swoją winę, chwyta się Bożego miłosierdzia w Chrystusie i w smutku oraz nienawiści do swego grzechu odwraca się od niego, zwracając się do Boga i pragnąc okazywać Mu posłuszeństwo”.

Jak się spowiadać?
1. Podczas spowiedzi należy podać wyraźnie i krótko trzy kwestie:
– kiedy ostatni raz byłem u spowiedzi?
– czy odprawiłem zadaną pokutę?
– czy nie zataiłem jakiegoś grzechu?
2. Następnie należy wyraźnie powiedzieć, że żałuję za grzechy oraz postanowić poprawę!
3. Dopiero później wyznaję swoje grzechy.

Spowiadamy codziennie podczas każdej Mszy św.

Codziennie od poniedziałku do piątku od 17:30 do 18:00.
W Pierwsze Piątki Miesiąca od godz. 17.00 do 18.30
W każdym czasie po uzgodnieniu z kapłanem.

Rachunek sumienia  - przykładowe propozycje: linki

      https://dominikanie.pl/2014/04/rachunek-sumienia-doroslych/
      https://dominikanie.pl/kategoria/bog/rachunek-sumienia-bog/
      https://adonai.pl/sakramenty/spowiedz/?id=16
      http://kapucynikielce.pl/rachunek-sumienia-dla-doroslych