Informacje ogólne

Zapraszamy do zwiedzania naszego nowego Muzeum, odnowionego kościoła, krypt oraz wieży widokowej a także pojezuickiego kolegium z początku XVII wieku, w którym studiował m.in. Jan Chrzystoom Pasek, św. Stanisław Papczyński. Przebywał w nim również król Jan Kazimierz.
Odnowiony obiekt można podziwiać od poniedziałku do soboty.
W te dni po naszym kościele oraz po innych atrakcjach tak osoby indywidualne, jak i grupy, oprowadza przewodnik.  Zwiedzanie możliwe jest codziennie od poniedziałku do soboty, dla osób indywidualnych o godz. 10:00. Grupy natomiast mogą zwiedzać obiekt do godziny 15:00 – należy je jednak wcześniej zgłosić. UWAGA: w czwartki osoby indywidualne oprowadzamy od 16:00. 

Informacje dotyczące zwiedzania krypt znajdują się na stronie: Zapisy na zwiedzanie krypt
 
Wszystko to w ramach projektu „Rawska Korona spotkań z kulturą – bogactwo województwa łódzkiego” realizowanego z Budżetu Obywatelskiego województwa łódzkiego.


 

Trochę historii:

Inicjatorem powstania największego w Rawie Mazowieckiej kościoła wraz z przylegającym do niego byłym kolegium jezuickim był biskup kujawski Paweł Wołucki. Budowa całego zespołu jezuickiego trwała od 1616 roku do roku 1730. W roku 1616 kosztem Stanisława Wołuckiego została wzniesiona drewniana kaplica. W latach 1630-1642 dokonuje się budowa murowanego kolegium oraz nowego drewnianego kościoła znacznie większego niż poprzednia kaplica. Kamień węgielny pod budowę obecnego kościoła położył w 1693 roku abp. Konstanty Lipski. Gotowy kościół konsekrował w 1730 r. arcybiskup gnieźnieński prymas Polski Teodor Potock.
Pod kościołem znajdują się krypty sklepione, do których można wejść osobnym wejściem z zewnątrz kościoła, przechodząc przez Kaplicę Dusz Czyśćcowych.
Krypta z pochówkami jest dość dużym pomieszczeniem wspartym na dwóch kolumnach wokół których ustawione są trumny z ludzkimi szczątkami. W owej krypcie składane były ciała pracujących w Rawie jezuitów, a także ciała znamienitych mieszkańców Rawy i ich rodzin. Obok zwykłych trumien, rozsypujących się ze starości – jak podaje J. Pałyga – są tam również trumny wydrążone w jednym dębowym pniu. Niektóre ciała nie uległy rozkładowi, a jedynie wyschnięciu. W swym dziele Pałyga wspomina również o złożonym w krypcie człowieku ubranym w zbroję husarską. W krypcie w roku 1698 pochowano także pannę Domicelę Kostczankę, ostatnią dziedziczkę krwi św. Stanisława Kostki – podaje J. Pałyga..

Od 2019 r. krypty są dostępne dla zwiedzających. Prosimy uszanować to święte miejsce pamięci i modlitwy.