Zakony w Rawie Maz. – na przestrzeni wieków

- Augustianie (klasztor założył Książe Ziemowit III wraz z zoną Eufemią w 1356 a zniesiony ukazem carskim 8.11.1864)
- Benedyktyni
- Jezuici
- Pijarzy
- Miechowici
-Pasjonisci
- Sercanki
- SS. Miłosierdzia
- SS. Pasjonistki
- SS. Nazaretanki
- SS Misjonarki Krwi Chrystusa