Katecheci

s. Miriam Olszewska (Przełozona) - nazaretanka
s. Fides Zaguła– nazaretanka
p. Katarzyna Gałaj
p. Renata Firek
p. Edyta Biedrzycka
p. Damian Gała
p. Zofia Golianek

p. Marlena Kaźmierska
księża wikariusze