…gdy karmię się Ciałem…

Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Eucharystii:

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. (KKK 1322)
„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały“. (KKK 1323)

Planowane Terminy w 2020 roku:
    I Komunia Święta – 10 maja dla klasy III A i III B
    I Komunia Święta – 17 maja dla klasy III C i III D
    Rocznica I Komunii Świętej – 24 maja 

Planowane Terminy w 2021 roku:
    I Komunia Święta – 16 maja dla klasy III A i III B
    I Komunia Święta – 23 maja dla klasy III C i III D
    Rocznica I Komunii Świętej – 30 maja 

Planowane Terminy w 2022 roku:
    I Komunia Święta – 8 maja dla klasy III A i III C
    I Komunia Święta – 15 maja dla klasy III B, III D i III E
    Rocznica I Komunii Świętej – 22 maja