Informacje ogólne

Owocem wielkiego projektu rewitalizacji obiektów parafialnych prowadzonych w latach 2016-19 jest powstanie Centrum Spotkań i Dialogu. W ramach stworzonego CSD jest prowadzona działalność o charakterze kulturalnym i prospołecznym, m.in.:  spotkania dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, warsztaty rękodzieła, plastyczne, malarskie i inne. Są także, prowadzone spotkania o charakterze edukacyjnym w tym promocja czytelnictwa (realizowane wspólnie z Biblioteką Miejską) a także są organizowane pikniki i koncerty.