Siostry Nazaretanki – przy parafii

Dom Zakonny Sióstr Nazaretanek w Rawie Mazowieckiej
Plac Piłsudskiego 9
Tel. 46/ 814 22 37 w. 23; 46/ 814 48 42
Wspólnota sióstr CSFN
s. Miriam Iwona Olszewska – przełożona domu 
s. Joanna Korycińska – kancelarystka 
s. Bożena Stankiewicz – zakrystianka 
s. Paula Wiszowata – katechetka 
Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu to zgromadzenie zakonne, zwane potocznie Nazaretankami założone zostało w Rzymie w 1875 roku przez Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – Franciszkę Siedliską, pochodzącą z Mazowieckiej Ziemi a włączonej do grona polskich błogosławionych przez Jana Pawła II w 1989 r.
Charyzmatem Zgromadzenia jest szerzenie Królestwa Bożej miłości przez naśladowanie Najświętszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa z Nazaretu i całkowite oddanie się służbie Kościoła ze szczególną troską o rodziny całego świata. Siostry realizują ten charyzmat  przez codzienną modlitwę za wszystkie rodziny, jak i przez pracę w różnych dziełach apostolskich, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i wychowania.
Naszą misję realizujemy na 4 kontynentach, w 12 krajach świata (Polska, Stany Zjednoczone, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Australia, Filipiny, Francja, Italia, Anglia, Izrael).
Przy Zgromadzeniu działa również Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny skupiające rodziny i osoby samotne. Na młodzież zaś Siostry nazaretanki oddziałują apostolsko organizując ją w Duszpasterstwo Młodzieży Nazaretańskiej.
Najpiękniejszym owocem nazaretańskiego charyzmatu  jest męczeńska śmierć Sióstr z Nowogródka, które świadomie oddały swoje życie za aresztowanych przez hitlerowców członków rodzin. Ta męczeńska karta historii sióstr nazaretanek, które złożyły dar z własnego życia wpisuje się nazaretański charyzmat służby rodzinie.
W Rawie Mazowieckiej swoją posługę siostry nazaretanki pełnią od sierpnia 1982 roku, poprzez pracę w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP jak również przez katechezę w kilku szkołach w Rawie Mazowieckiej. Na przestrzeni tych lat wiele sióstr włożyło swój wkład w życie tej parafii i tego miasta a trzy z nich odeszły już po wieczną nagrodę do Pana.
 Link do strony zgromadzenia: www.nazaretanki.pl/warszawa