…gdy będzie chrzest…

Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie Chrztu świętego:
 
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (KKK 1213)

Rodzice katoliccy mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach, możliwie najszybciej po urodzeniu. Do ochrzczenia dziecka wymaga się, aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku.

Chrzty w naszej parafii odbywają się w 2 i 4 niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 13:00 (w przypadku innych terminów należy wcześniej uzgodnić je w kancelarii)

Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka odbywa się tylko w piątki przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w sali przy wejściu na plebanię. Należy być koniecznie na tym spotkaniu i prosimy przynieść wtedy otrzymaną w momencie zgłoszenia chrztu - Kancelaryjną Kartę Chrztu. Do tego dnia trzeba w kancelarii parafialnej spisać akt chrztu.

Do spisania aktu chrztu potrzebne są:
    akt urodzenia dziecka z USC
    świadectwo kościelne zawarcia sakramentu małżeństwa rodziców
    zaświadczenie chrzestnych z ich parafii o zdatności do tej funkcji
    jeśli rodzice nie mieszkają na terenie tutejszej parafii – zgoda na chrzest z własnej parafii.

Chrzestni – do przyjęcia funkcji chrzestnego może być dopuszczony katolik, który:
    ukończył szesnaście lat,
    przyjął sakrament bierzmowania,
    prowadzi życie zgodne z wiarą.

Zaświadczenie o zdatności do funkcji chrzestnego wydaje zawsze parafia aktualnego zamieszkania zainteresowanego. Do ważności chrztu może być jeden chrzestny, ojciec lub matka chrzestna.

Osoby dorosłe pragnące przyjąć chrzest powinni zgłosić się do kancelarii parafii, gdzie kapłan przeprowadzi z nimi przygotowanie do przyjęcia chrztu. To przygotowanie nazywa się katechumenatem.