Informacje ogólne

Wyznając wiarę, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego i oczekują wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie, Kościół Katolicki z należytą czcią troszczy się o godny pochówek jak też miejsce spoczynku dla zmarłych. Należy zatem dbać o to, aby cmentarze były świadectwem chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie ciał, jak też miejscem skupienia i modlitwy.