Informacje ogólne

Cmentarz rawski jest własnością Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza należy przedstawiać w Kancelarii parafialnej. Godziny urzędowania są podane na stronie: https://parafia.rawa-maz.pl/kancelaria

W sprawach porządkowych należy się także kontaktować z Grabarzem  w Domu Pogrzebowym (ul. Solidarności 23), będącym własnością parafii.

W sprawie pogrzebów należy udać się do Kancelarii parafialnej wraz z otrzymanym dokumentem zgonu z USC.

Dzierżawcy grobów bez wezwania winni dbać o uiszczanie opłat za nie. W przypadku nieprzedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób, o dalszym przeznaczeniu grobu decyduje Zarząd Cmentarza. Może go użyć do pochowania innej osoby.. Po wygaśnięciu ofiary 20-letniej dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia ofiary, przechodzą do dyspozycji Zarządu Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

OPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI GROBU

Można to zrealizować. Przychodząc do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Można dokonywać opłat przez konto bankowe, ale opłaty można wnosić, po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty z kancelarią parafialną.
NUMER KONTA:
25929100010131353420000010
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej.

***

Wyznając wiarę, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego i oczekują wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie, Kościół Katolicki z należytą czcią troszczy się o godny pochówek jak też miejsce spoczynku dla zmarłych. Należy zatem dbać o to, aby cmentarze były świadectwem chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie ciał, jak też miejscem skupienia i modlitwy.