Godziny otwarcia kancelarii

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 10:00 i 16:00 – 18:00

Sobota: 9:00 – 10:00

Niedziela – nieczynne

Kancelaria pozostaje zamknięta również:

– w pierwsze piątki miesiąca;

– w uroczystości kościelne;

– w czasie trwania kolędy w godzinach popołudniowych – dyżuruje tylko siostra.

UWAGA: w czasie wakacji kancelaria czynna tylko po południu: 16:00 – 18:00

W PRZYPADKU WEZWAŃ DO CHORYCH I SPRAW DOTYCZĄCYCH POGRZEBU

– kontaktować się z Księdzem dyżurnym również poza godzinami urzędowania kancelarii

 

Dyżury Księży w tygodniu (nie dotyczy czasu wakacji letnich):

• Poniedziałek: Ks. Paweł Olszewski

• Wtorek: Ks.  Artur Stań    

• Środa: Ks. ..........

• Czwartek: Ks. ...............

• Piątek: Ks. Proboszcz

 

INFORMACJA - DO JAKIEJ PARAFII NALEŻĘ?
Jest to bardzo istotne pytanie, tym bardziej, że są osoby, które błędnie rozumieją przynależność parafialną. Dlatego wyjaśniamy całą kwestię w oparciu o obowiązujące katolików przepisy Kodeksu Prawa Kościelnego.
Pod pojęciem parafianina należy rozmieć osobę, która zamieszkuje na terenie parafii na stałe (kan. 100 KPK) lub przebywa tymczasowo, lecz co najmniej 3 miesiące (kan. 102 § 2 KPK). Proboszczem danej osoby jest proboszcz miejsca aktualnego pobytu (kan. 107 § 3 KPK).
Dlatego też należy pamiętać, że stałe lub tymczasowe zameldowanie, na mocy przepisów prawa państwowego, nie definiuje uprawnień parafianina. Zatem osoba zameldowana, ale faktycznie nie zamieszkująca na terenie parafii, wszelkie formalności np. związane z uzyskaniem zaświadczenia o możliwości pełnienia funkcji rodziców chrzestnych, chrztem dziecka, I Komunią święta, bierzmowaniem, sakramentem małżeństwa lub pogrzebem, przeprowadza z proboszczem aktualnego miejsca swojego pobytu.