Wyszukiwarka grobów

Dla wygody osób, które maja groby swoich bliskich na naszym cmentarzu już od 2014 r. można drogą elektroniczną wyszukiwać danych o zmarłych pochowanych na naszym cmentarzu. W tym celu należy wejść na stronę: www.polski-cmentarz.pl/rawamazowiecka
Zarząd cmentarza prosi o sprawdzanie prawidłowości informacji związanych z osobami pochowanymi w grobach. Pomoże to nam wyeliminować ewentualne pomyłki oraz uzupełnić brakujące informacje.
Korekty prosimy zgłosić do kancelarii osobiście lub drogą mailową na adres: kancelaria@parafia.rawa-maz.pl