Wyszukiwarka grobów

W związku z zakończonym spisem grobów na cmentarzu parafialnym w Rawie Mazowieckiej, Zarząd cmentarza prosi o sprawdzenie prawidłowości informacji związanych z osobami pochowanymi w grobach. Opracowała je firma, która wykonała poniższy spis:

www.polski-cmentarz.pl/rawamazowiecka

Ewentualne korekty prosimy zgłosić do kancelarii osobiście lub drogą mailową na adres: kancelaria@parafia.rawa-maz.pl