Wolontariat Emaus

Wspólnota „EMAUS” powstała z potrzeby serca wielu osób w marcu 
2017 roku i jest owocem Roku Miłosierdzia Bożego.
Tworzą ją zarówno osoby młode, jak i dorosłe, które pełnią rolę 
wolontariuszy. 
Opiekunem duchowym jest ks. Artur Stań.
Hasło Roku Liturgicznego 2017: „Idźcie i głoście” zrozumieliśmy 
dosłownie, jako wezwanie do niesienia pomocy osobom znajdującym 
się w potrzebie.
Na chwilę obecną nasz wolontariat otoczył opieką grupę 10 osób 
samotnych, chorych oraz niepełnosprawnych w różnym wieku. 
Staramy się być z nimi choć raz w tygodniu, aby towarzyszyć im i 
wspierać ich w codziennym życiu.
Mamy nadzieję, że wspólna rozmowa, spacer czy też każde inne 
działanie będzie dla nich i dla nas znakiem obecności Chrystusa 
pośród nas wszystkich, Chrystusa, który nam błogosławi.
Ogromnym atutem naszej Wspólnoty jest grupa młodych 
wolontariuszy, nawet spoza terenu Rawy Mazowieckiej. Wierzymy, 
że zaszczepione w nich idee wolontariatu i bezinteresownej pomocy 
innym  zaprocentują w ich dorosłym życiu.
Jeśli chcesz do nas dołączyć i zostać wolontariuszem, to przyjdź na 
nasze spotkanie, które odbywa się w każdą trzecią środę miesiąca na 
terenie parafii
o godz. 19:00.
Serdecznie zapraszamy! Członkowie Wspólnoty Emaus