Skauci Europy

Skauci Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ,,ZAWISZA" Federacja Skautingu Europejskiego) to ruch skautingu katolickiego bazujący na przedwojennej pedagogice Roberta Baden-Powella. Początkowo skauting stworzony przez jezuitę Ojca Jakuba Sevin  działał we Francji i Belgii. Obecnie Polska jest trzecim krajem o największej liczebności skautów. 
Skauci to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży 8-18 lat z udziałem dorosłych i rodziców. Kadrę wychowawczą stanowią młodzi ludzie oraz duszpasterz. Ruch kieruje sie ideą : młodzi wychowują młodych stwarzając im wielki świat przygody. Skauting ucząc poprzez działanie daje możliwość rozwoju młodych w pięciu dziedzinach: zdrowie, zmysł praktyczny, charakter, służba, życie religijne. Skauci Europy to ruch, w którym kultywuje się miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa.
Skauci działają w trzech grupach wiekowych:
•    gałąź żółta - wilczki (8-12 lat)
•    gałąź zielona - harcerki i harcerze (12-17 lat)
•    gałąź czerwona - przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat)