Regulamin i inne dokumenty

1. Regulamin cmentarza znajduję się pod adresem:

www.rawamazowiecka.grobonet.com/regulamin.php

2. Jest możliwość by Dysponenci uzupełnili dokumentację grobu (pobierz

 

3. INWENTARYZACJA CMENTARZA PARAFIALNEGO

Proces oparty jest o spisywanie danych z nagrobków oraz zasilanie bazy danych informacjami z ksiąg cmentarnych i innych dokumentów będących w posiadaniu Administratora cmentarza.

  • Inwentaryzacja polega na założeniu czytelnego podziału cmentarza na podstawie mapy (sektor, rząd, nr grobu); spisaniu danych osób pochowanych z nagrobków;
  • wprowadzeniu do programu danych z Ksiąg Osób Pochowanych i Księgi Grobów oraz innych dokumentów będących w posiadaniu administracji cmentarza;
  • wykonanie i dołączenie do aplikacji dokumentacji fotograficznej grobów i nagrobków.

Dlatego prosimy o wyrozumiałość i pomoc. Dzięki temu będzie uporządkowany i uzupełniony stan cmentarza parafialnego.

4. SŁOWO BISKUPA DO DIECEZJAN DOTYCZĄCE TROSKI O CMENTARZ
Przeczytaj na stronie: https://parafia.rawa-maz.pl/troska-o-cmentarz-1