Regulamin i inne dokumenty

Regulamin cmentarza znajduję się pod adresem:

http://www.polski-cmentarz.pl/rawamazowiecka/regulamin.php

WAŻNE
OPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI GROBU

Można to zrealizować. Przychodząc do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Można dokonywać opłat przez konto bankowe, ale opłaty można wnosić, po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty z kancelarią parafialną.

NUMER KONTA:
25929100010131353420000010
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej.

Jest możliwość by Dysponenci uzupełnili dokumentację grobu (pobierz).

 

 


 

INWENTARYZACJA CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

Proces oparty jest o spisywanie danych z nagrobków oraz zasilanie bazy danych informacjami z ksiąg cmentarnych i innych dokumentów będących w posiadaniu Administratora cmentarza.

  • Inwentaryzacja polega na założeniu czytelnego podziału cmentarza na podstawie mapy (sektor, rząd, nr grobu); spisaniu danych osób pochowanych z nagrobków;
  • wprowadzeniu do programu danych z Ksiąg Osób Pochowanych i Księgi Grobów oraz innych dokumentów będących w posiadaniu administracji cmentarza;
  • wykonanie i dołączenie do aplikacji dokumentacji fotograficznej grobów i nagrobków.

Dlatego prosimy o wyrozumiałość i pomoc. Dzięki temu będzie uporządkowany i uzupełniony stan cmentarza parafialnego.