Rada Duszpasterska

Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje dla parafii dwa organy doradcze, które mogą świadczyć pomoc proboszczowi w kierowaniu parafią. Są nimi: parafialna rada duszpasterska (kan. 536 § 1) oraz parafialna rada ds. ekonomicznych (kan. 537). Proboszcz parafii powinien skorzystać z aktywności wiernych świeckich działających w parafialnych organach doradczych. Ich aktywność stała się szansą do rozbudzenia wielkich możliwości wiernych świeckich, którzy mogą świadczyć pomoc proboszczowi w kierowaniu parafią. Poprzez ich działalność proboszcz uzyskuje lepsze rozeznanie stanu rzeczy i potrzeb wspólnoty
oraz możliwość skorzystania z odmiennego doświadczenia osób świeckich.
 
Oprócz Rady Ekonomicznej jest także w naszej parafii Rada Duszpasterska do której należą kapłani, siostry zakonne, katecheci oraz liderzy Grup parafialnych.
 
Rada Parafialna Duszpasterska
Przewodniczący - z urzedu ks. Proboszcz
v-Przewodniczacy - .........
Sekretarz-  p. Katarzyna Gałaj