PODPISZ LISTĘ ABY SPROWADZIĆ PROCHY KS. ZIENKOWSKIEGO

W historię naszego miasta wpisała się postać naszego proboszcza z czasu wojny - ks. Wacława Zienkowskiego, zamordowanego przez niemców w 1940 r.w obozie za to, że pomagał innym i był gorliwym kapłanem. W tym roku przypadła 80 rocznica Jego męczeńskiej śmierci. Od kilku lat trwają starania, aby sprowadzić Jego prochy do Ojczyzny. Niestety strona niemiecka nie wyraża na razie zgody stąd nasi radni powołali Społeczny Komitet, który  zbiera podpisy aby wesprzeć te starania. Listę można podpisać w niedzielę 4 i 11 października po Mszach św. przed kościołem albo w tygodniu w kancelarii lub zakrystii. Można również pobrać taką listę, aby zebrać podpisy od swoich znajomych. To jest bardzo ważna sprawa dla nas.

 

Lista osób popierających akcję Komitetu Społecznego przy Parafii
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej dla sprowadzenia prochów ks. Zienkowskiego do miasta, w którym był On proboszczem.

Ks. Wacław Zienkowski za swoją działalność patriotyczną i duszpasterską w Rawie Mazowieckiej w czasie II wojny światowej został aresztowany i zesłany przez Niemców do obozu
w Sachsenhausen i tam 5 sierpnia 1940 w wieku 55 lat - zakatowany. Jego prochy znajdują się w zidentyfikowanej urnie na kwaterze
w zbiorowej mogile U2 na cmentarzu w Berlinie-Altglienicke (Schönefelder Chaussee 100, 12489 Berlin).

 

„Oświadczam, że wpisując się na listę poparcia inicjatywy społecznej przedstawionej powyżej oraz składając własnoręczny podpis, zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik do listy oraz wyraziłem/-am zgodę
na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest świadome i dobrowolne. Zostałem/-am również poinformowany/-a o przysługujących mi prawach w zakresie ich przetwarzania.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Adres

Podpis