OGRÓD DIALOGU - POTRZEBUJEMY TWOJEGO WSPARCIA MODLITEWNEGO

Informujemy, że nasz wniosek do Urzędu Marszałkowskiego dotyczący prac na terenie ogrodu parafialnego i uczynienie z niego tzw. „Ogrodu Dialogu” przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, ale niestety znalazł się tylko na Liście rezerwowej projektów. Nie zgadzamy się z taką oceną, stąd ks. Proboszcz już podjął działania, aby to zmienić. We współpracy z Urzędem Gminy przygotowujemy nasze wspólne odwołanie od takiej niekorzystnej decyzji. Przypomina nam to sytuację dotyczącą poprzedniego projektu rewitalizacji. Bardzo Was prosimy, abyście przez ten najbliższy czas wzmogli Waszą modlitwę, w intencji przyjęcia naszego projektu do realizacji. Będzie to z korzyścią dla nas i całego regionu. Módlmy się, aby jeśli to jest Wolą Bożą, żebyśmy wykonali i to dzieło „Ogrodu Dialogu” z Bogiem i z ludźmi - fiat voluntas Tua !