Odnowa w Duchu Świętym

Wspólnota „Nadzieja” istnieje w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP od końca grudnia 2008 r. Przynależy ona do ruchu Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, a powstała po przeprowadzeniu  Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy, które trwały w naszej parafii od października do grudnia 2008 r. Pierwszym duszpasterzem wspólnoty był ks. Stanisław Smolarek, a liderem Zdzisław Wysocki.
Napełnieni Duchem Świętym i żywą wiarą grupa „Nadzieja” pomaga innym ludziom odkryć w ich życiu Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, a wątpiącym odnaleźć drogę do Niego. W reportażu „Moja Nadzieja” znajdziecie wszelkie informacje dotyczące o Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, a także świadectwa i potrzebne informacje.
Wspólnota składa się z ok. 40 osób, które spotykają się co tydzień w poniedziałek o godz. 18:45 – 21:00, w salce przy parafii.  Na spotkaniach jest czas na modlitwę, katechezę formacyjną, rozważanie Słowa Bożego i dzielenie się tym Słowem w małych grupach. Raz w miesiącu w kościele odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu.
We wspólnocie działają trzy diakonie: modlitewna, muzyczna (zespół wokalno -instrumentalny „Tchnienie Boga”) i świętowania. Próby zespołu odbywają się aktualnie w poniedziałkiw godzinach 19:30 – 21:00.
Członkowie wspólnoty uczestniczą w spotkaniach formacyjnych (dni skupienia, rekolekcje, sesje formacyjne, fora charyzmatyczne, czuwania, warsztaty), organizowanych przez różne ośrodki ruchu Odnowy w Duchu Świętym w Polsce.
Zapraszamy serdecznie na spotkania wszystkich, którzy chcą ożywić swoja wiarę, doświadczyć Bożej miłości, być bliżej Boga i drugiego człowieka we wspólnocie Kościoła.
Uczestnictwo wspólnoty w życiu parafii
Jako wspólnota aktywnie uczestniczymy w życiu parafii, między innymi:
•    prowadzimy coroczne czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego,
•    w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 18:00 jest sprawowana Msza Święta, celebrowana przez naszego duszpasterza, do której oprawę muzyczno-liturgiczną przygotowuje wspólnota,
•    prowadzimy okresowo Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy,
•    modlitwa w intencjach złożonych przez wiernych w koszyczku podczas Mszy Świętej, modlitwa za miasto, kapłanów,
•    w ramach akcji „Koronka na ulicach miast świata” 28 września inicjujemy modlitwę na skrzyżowaniach naszego miasta,
•    włączamy się w życie kościoła poprzez prowadzenie Różańca, Drogi Krzyżowej, adoracji w Wielki Piątek.
Obecnie opiekę nad wspólnotą pełni ks. Łukasz Cukierti, a liderką wspólnoty od czerwca 2022 r. jest: Alicja Markowicz. W latach 2008 – 2011 liderem grupy był: Zdzisław Wysocki; 2011 – 2014 świeckimi odpowiedzialnymi za wspólnotę były: Agnieszka Włostowska i Wiesława Kmieciak; w latach 2014 – 2017 była Marzena Walczak a wlatach 2017-2022  Anieszka Sielska.

Opiekunem grupy jest ks. Łukasz Cukiert