Nowenny

Nowenna Kiedy Treść
Do Św. Józefa   W każdą Środę po Mszy Św. o godz. 8.00
do Bł. Marii Franciszki Siedliskiej   W dniach 16 - 24 listopada zapraszamy, aby się modlić za wstawiennictwem bł. Franciszki Siedliskiej Marii od Pan Jezusa Dobrego Pasterza Założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Przez te 9 dni powierzaj za Jej przyczyną troski, problemy, trudne i ważne sprawy swojej rodziny.
  Modlitwa na każdy dzień Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najśw. Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy  za Jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen
  Dzień I -16.11  Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo, 
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,
Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami
Błogosławiona Mario Franciszko, która dla  Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoje zawierzenie Bożej Miłości wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę...
Najświętsza Trójco...
  Dzień II – 17.11 Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,
Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami
Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoje zjednoczenie z Bogiem i wierność, wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę...
Najświętsza Trójco...
  Dzień III – 18.11 Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,
Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami
Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam . Przez Twoją żywą wiarę wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę...
Najświętsza Trójco...
  Dzień IV  - 19.11 Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas
Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami
Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoją gorliwość w walce o Królestwo Boże, wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę...
Najświętsza Trójco...
  Dzień V – 20.11 Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,
Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami
Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoją cześć dla Kościoła i Ojca Św. wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę...
Najświętsza Trójco...
  Dzień VI – 21.11 Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,
Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami
Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoje umiłowanie Eucharystii wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę...
Najświętsza Trójco...
  Dzień VII – 22.11 Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo, 
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,
Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami
Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoje męstwo wśród przeciwności życia wyjednaj łaskę,  o którą ufnie proszę... 
Najświętsza Trójco...
  Dzień VII – 23.11 Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,
Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami
Błogosławiona  Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoją miłość, której uczyłaś swoim życiem wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę...
Najświętsza Trójco...
  Dzień IX – 24.11 Ojcze nasz,
Zdrowaś  Maryjo,  
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,
Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami
Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoją troskę o rodzinę i powołanie zgromadzenia służącego rodzinie, wyjednaj łaskę o którą ufnie proszę...
Najświętsza Trójco...
przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 
  Nowenna ta przygotowuje naszą wspólnotę parafialną do Uroczystości odpustowej. Rozpoczyna się 29 listopada i trwa do 7 grudnia.
  Modlitwa na każdy dzień nowenny Dziewico Niepokalana, Matko i patronko Zakonu Serafickiego, wejrzyj łaskawie na nas, którzy całym sercem ponawiamy dziś wolę służenia Bogu i bliźnim w Chrystusowym Kościele. Przychodzimy do Ciebie, naszej najlepszej Matki, i pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie nasze prace i modlitwy służyły jedynie do wzrostu królestwa Twego Syna Jezusa Chrystusa. Niech Twój przykład rozpali nasze serca miłością ku bliźnim i pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko Niepokalana, całą ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa i w macierzyńskiej dobroci Twego serca. Amen.
  Dzień pierwszy MÓDLMY SIĘ O POTRZEBNE ŁASKI DLA OJCA ŚWIĘTEGO, KOŚCIOŁA I CAŁEGO ŚWIATA
O Niepokalana, „Niewiasto obleczona w słońce!” Ciebie Ojciec Niebieski uczynił „Znakiem wielkim na niebie” dla pielgrzymującej rodziny ludzkiej. Tak jak poprzedziłaś Kościół w wierze i miłości u zarania ery Odkupienia, tak też poprzedzaj go dzisiaj, gdy wchodzi w nowe tysiąclecie wiary. Prosimy Cię, byś ukazała całemu Kościołowi, całej ludzkości Jezusa, błogosławiony owoc Twego łona, Odkupiciela człowieka, Odkupiciela nas wszystkich.Amen. macierzyńskiej dobroci Twego serca. Amen.
  Dzień drugi MÓDLMY SIĘ O POKÓJ NA ŚWIECIE
O Niepokalana, Ciebie Bóg ustanowił, byś była dla nas zwycięskim znakiem, miażdżącym głowę węża piekielnego. Zwyciężaj apokaliptycznego smoka i dziś, w świecie pełnym niesprawiedliwości, kłamstwa i przemocy. Wyrwij nas z kręgu zakłamania, zachowaj w wierze, broń od bezsensu, rozpaczy i nienawiści. Wspieraj nas w walce z mocami ciemności. Matko cudownej przemiany, przybądź nam z pomocą! Amen.