Msze Święte listopadowe i wypominki

Informacje ogólne
Zachęcamy do modlitwy za zmarłych. 
W naszej parafii wypominki są w każdą niedzielę po 8.15 i po 12.30 (w czasie wakacyjnym po 11.00)

W listopadzie o godzinie 18.00 polecamy naszych zmarłych podczas Mszy świętej listopadowej 

1 i 2 listopada modlimy się w Wypominkach jednorazowych.

Zmarli potrzebują naszej pomocy, aby żyć wiecznie.

Wykaz zmarłych polecanych w modlitwie

- Wypominki roczne:
    Godz. 8:15
    Godz.12:30
- Msza listopadowa

Jeżeli dostrzegasz jakieś pomyłki, błędy w zamówionych przez Ciebie wypominkach zgłoś to osobiście do kapłana, u którego Wypominki były zamawiane.

Modlitwa za zmarłych

Panie, Boże Wszechmogący,
ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu, zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar za nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.