Msze Święte listopadowe i wypominki

Informacje ogólne

 

Zachęcamy do modlitwy za zmarłych. 
W naszej parafii wypominki są w każdą niedzielę po 8.15 i po 12.30 (w czasie wakacyjnym po 11.00)

 

W listopadzie o godzinie 18.00 polecamy naszych zmarłych podczas Mszy świętej listopadowej 

1 i 2 listopada modlimy się w Wypominkach jednorazowych.

Zmarli potrzebują naszej pomocy, aby żyć wiecznie.

Wykaz zmarłych polecanych w modlitwie

- Wypominki roczne:
    Godz. 8:15
    Godz.12:30
- Msza listopadowa

Jeżeli dostrzegasz jakieś pomyłki, błędy w zamówionych przez Ciebie wypominkach zgłoś to osobiście do kapłana, u którego Wypominki były zamawiane.

Modlitwa za zmarłych

Panie, Boże Wszechmogący,
ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu, zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar za nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

PPROSIMY SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ DANYCH ZMARŁYCH POLECANYCH WE MSZY ŚW. LISTOPADOWEJ - 2020

NIEDZIELA I CZWARTEK

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu naszych bliskich zmarłych śp.:

ks. Artur

+ Felicję Władysława Szmidt, Eugeniusza Skonecznego, Marka Sochę, Joannę Wodzyńską;

+ Annę Kaflik, Katarzynę Witczak, Mariannę Jana Chojeckich;

+ Mariana Mariannę Helenę Antoniego Józefa Malesa, Ks. Mieczysława Iwanickiego, Józefa Reginę Antoninę Feliksa Kazimierza Kmieciaków, Ks. Edwarda Nastałka, Anielę Józefa Zając, Zenobię Antoniego Górskich, Józefa Janowskiego, Ks. Wacława Banaszkiewicza, Klarę Starczowską, Stanisława Głowackiego, Kazimierza Świąder, Małgorzatę Kasperską-Pawlak, dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Stanisława Firka, Elżbietę Wojciechowską, Mariannę Hieronima Nowaków;

+ Grażynę Zys, Dariusza Aleksandrowicza, Tadeusza Gaczkowskiego z rodzicami, Andrzeja Winiatorskiego z rodzicami;

Ks. Paweł

+ Ks. Bp. Alojzego Orszulika, Ks. Bp. Józefa Zawitkowskiego, Ks. Stanisława Niewiarowskiego, Ks. Czesława Suchtę, Ks. Grzegorza Kuberę;

+ Bronisławę, Władysława i Ryszarda Białobrzewskich, Annę, Tomasza i Bolesława Olszewskich;

+ Jerzego Stasiaka;

+ Mariannę i Henryka Kajtaniaków;

+ Zofię Kaźmierczak, Mariannę, Józefa i Antoniego Chybowskich, Dziadków Gierachów i Chybowskich, Zofię i Stefana Kaźmierczaków, Dziadków Borzęckich i Kaźmierczaków;

+ Józefa, Stanisława i Janinę Guzków, Mariannę i Jana Gapysów, Stanisławę Brodowską;

+ Czesława Nowaka;

+ Bożenę Winiarską;

+ Wandę, Feliksa i Andrzeja Zakrzewskich;

+ Annę i Bolesława Matysiaków; Józefę i Franciszka Czechów; Henryka Wolskiego;

+ Leszka Gałaja, Joannę Hanasiewicz, Zm. z Rodz. Gałajów, Redlickich, Pęśko, Ambroziak, Gajewskich i Żyto;

+ Janinę, Piotra i Kazimierza Kałmuk, Kazimierza, Tadeusza i Krzysztofa Porczyk, Antoninę i Józefa Szczęsnych, Mariannę Słowikowską;

+ Stanisława Marciniaka;

+ Helenę, Aleksego, Mariannę i Kazimierza Włodarskich, Genowefę i Józefa Ziejów;

+ Wacława, Jana, Feliksa i Krystynę Żaków;

+ Mariannę i Wincentego Sobieraj, Zofię Górską;

+ Kazimierę i Aleksandra Skonecznych, Stefanię i Stanisława Woźniaków, Zofię i Franciszka Skonecznych, Helenę i Stefana Piekut;

+ Mariannę i Wawrzyńca Krakowiaków, Mariannę i Władysława Kaczmarskich, Stefanię i Stefana Krakowiaków, Mariannę Kobós;

+ Joannę Stankiewicz, Jadwigę, Stanisława Waluchowskich, Agnieszkę, Franciszkę i Kazimierza Kowalczyków;

+ Józefa, Józefę, Stanisława i Helenę Milczarek, Franciszkę Rusin i Włodzimierza Kołodziejskiego;

+ Helenę, Kazimierza, Alojzego, Szczepana i Zm. z Rodz. Szumiełów; Halinę, Tadeusza i Zm. z Rodz. Skarżyńskich, Strumidło i Zacharskich; ks. kanonika Kazimierza Kurackiego, ks. prałata Mieczysława Iwanickiego, ks. Janusza Kakietka, siostrę Katarzynę Rzymowską; Krystynę, Kazimierza, Elżbietę, Sławomira i CR. Cabanów, Janinę i Józefa Brochockich, Ludwikę Sosnowską, Stanisława Głodek; józefa Pełkę, Zofię i Stefana Mordaków, Barbarę i Jerzego Beska; Sebastiana, Stanisławę i Jana Sej, Jana i Tadeusza Samel, Stanisławę Janeczek i Wiesławę Chojecką;

+ Kazimierza, Feliksę, Juliana i Zm. z Rodz. Sroków, Władysławę, Stanisława i Zm. z Rodz. Wołowiczów;

+ Władysławę i Jana Wojtkiewicz, Piotra Skoczka, Antoninę i Józefa Wieprzkowicz, Janinę, Jana i Mariana Sitarek, Tadeusza Kaźmierczaka, Ryszarda Chanckowskiego;

+ Ewę i Jana Dębskich, Jadwigę Zdziechowską, Zdzisława Pakułę, Katarzynę, Michała i Pawła Szustakowskich;

+ Jadwigę i Franciszka Stępniewskich, Feliksa Błaziaka;

+ Kazimierza, Zenona i Anielę Dymowskich, Józefę Bernacik;

+ Krystynę, Czesława i Krzysztofa Słomków;

+ Stanisława Sabat;

+ Jana i Bogusława Bluszcz, Elżbietę Staszewską;

+ Helenę i Tymoteusza Marciniaków;

+ zmarłych – ofiary wojen, wypadków, kataklizmów i dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Janinę i Henryka Ptaszek i Zm. z Rodz. Ptaszek, Józefa, Mieczysława i Zofię Golianek i Zm. z Rodz. Golianek;

+ Helenę i Tymoteusza Marciniaków;

+ Czesława i Jadwigę Kamińskich, Stanisława i Kazimierę Kamińskich, Stanisława i Łukasza Kubiaków, Józefa Owczarka, Piotra i Bronisławę Walczaków, Marię Pakos, Krzysztofa Mazurkiewicza, Reginę i Tomasza Wiśniewskich, Antoniego Jędrzejewskiego, Izabelę i Mieczysława Pawłowskich, Józefa, Józefę i Andrzeja Cieślaków, ks. Tadeusza Kozłowskiego, ks. Wiesława Romaniszyna;

Ks. Artur

+ Tadeusza Chmurę, Katarzynę Klimek;

+ Piotra Zofię Łuczyńskich;

+ Edwarda Zarębę, Tadeusza Czerwińskiego;

+ Antoniego Leokadię Jana Niezgoda;

+ Władysławę Józefa Stanisława Kaźmierczaków;

 

 

 

 

 

 

 

I wszystkich zmarłych polecanych we Mszy Świętej Listopadowej

Wieczny odpoczynek…

Przez Miłosierdzie Boże…

 

PONIEDZIAŁEK I PIĄTEK

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu naszych bliskich zmarłych śp.:

Ks. Grzegorz

+Jakuba Wildnera, Eugeniusza Idzikowskiego, Mariana Wildnera, Marianę Idzikowską, Piotra Gwiazdowicza, Władysława i Mariannę Kmiecik.

+ Halinę Szymczak, Zofię Szymczak.

+ Macieja oraz zmarłych z rodziny Kawałków oraz Strzelczaków.

+ Jolantę Szcześniak, Konstantego Kwietnia, Bronisławę i Antoniego Kłak, Karola Wasiaka

+ Danutę, Stanisława i Mirosława Królaków

+ Adama i Krzysztofa Łęczyckich, Henryka i Bronisława Kwiatos z rodzicami, Jana i Krystynę Kwiatos, Stanisława Sobkiewicza z rodzicami, Henryka Gruchałę z rodzicami, Marcina Czecha, Zofię i Feliksa Tracz z rodzicami, Józefa i Alinę i Jana Kwiatos.

+ Wacława, Feliksę, Tomasza Gromnickich; Stanisławę i Jana Janowskich; Zofię Sosińską

+ Stanisława i Stanisławę Pięcek

+ Genowefę i Henryka Nowakowskich z rodzicami i rodziną

+ Stanisława i Stanisławę Rodzik; Bronisławę i Anielę Brodowskich zmarłych z rodziny Przerwów

+ Józefa i Mariana Rochala; Antoniego i Zofię Golec: Mateusza i Marię Rochala; Janinę Zalewską i Wojciecha Bilskiego; Kazimierza Rutkowskiego; Szczepana i Józefę Kowalskich

+ Halinę i Bogdana Wrześniewskich

+ Tomasza, Janinę, Władysława, Marka Jaremek; Zdzisława i Stefanię Sobota

+ Henryka, Stanisławę, Józefa, Władysławę, Piotra i Antoninę

+ Kazimierę i Wincentego Kantorek; Irenę i Antoniego Szczawińskich; Jana, Tomasza, Kazimierę Sawickich; Danutę i Bronisławę Woźniakowskie

+ Marię i Jana, Antoninę i Józefa Arcimowicz; Mariannę Gacparską; Mariannę i Józefa Bińkowskich; Józefę i Jana Słomków;

Ks. Proboszcz

+ rodziców: Mariannę i Jana Karpów i brata Tadeusza z żoną Marią, dziadków Borków i Karpów;

+zm. z rodziny Kalinowskich, Olszewskich, Kowalkowskich i Pardów;

+ zm. z rodziny Roszczyk, Ryszkowskich, Piekarskich i Mucha;

+ zm. z rodziny Bogusławskich, Korycińskich, Pniewskich i Czarnockich;

+ zm. z rodziny Stankiewiczów i Rusieckich;

+ Andrzeja Reszka z rodzicami;

+ Władysława, Zuzannę, Józefa Rogozów, Bronisławę i Eustachego Malmonów;

+ Wincentego, Mariannę, Szymona Maciejewskich, Stanisława Koper, Helenę Milczarską;

+ Wacławę, Józefa, Wiesławę, Ryszarda i zmarłych z rodziny Jagiełłów, Zofię i Stanisława Kostanek, dziadków Stasiaków, Kostanków i Cukrów;

+ Janinę, Stanisława, Włodzimierza, Mariannę, Michała Kaczmarek, Stefanię, Józefa Szymańskich;

+ zm. z rodziny Kruków, Grzymkiewiczów, Czapników;

+ Mariusza Rząckiego, jego rodziców i zm. z rodziny Zborowskich;

+ Karolinę, Mariana Kruk, Krystynę Gawrońską, Helenę, Adolfa, Alicję Trzeciak, Dusze w czyśćcu cierpiące ;

+ Józefa Wolniewicza;

+ Zbigniewa Michalskiego, Józia, Franciszkę z dziadkami;

+ Halinę Nagórka, Józefa, Mariana Kucharskich;

+ Zm. z rodziny Walasów, Maciejczyków, Niedźwieckich, Klimków i Galińskich;

+ Krzysztofa Szewczyka, Zofię i Józefa Sępińskich;

+ Adama, Przemysława, Martę, Bolesława Matysiak;

+ Mariannę, Józefa, Ryszarda Piekarek, Helenę, Stanisława Marciniak, Leokadię, Wojciecha Joachimiak;

+ Stanisława Adamskiego z rodzicami, Małgorzatę Adamską z rodzicami, zm. z rodziny Melonów;

+ za rodziców Genowefę i Wojciecha Hebdów, za rodzeństwo Władysławę, Józefa, Jana, Andrzeja, Helenę, Wojciecha i Stanisława Hebdów;

+ Tadeusza, Teresę Skóra;

+ Stanisławę, Rajmunda i Janusza Skrętowskich, dziadków Królaków i Skrętowskich, Józefa i Wiktorię Krawczyk z synami, Helenę i Wacława Ciesielskich z dziećmi, Władysława Cendrowicza, dziadków Cendrowiczów i Biskupskich, Mariannę Kłos;

+ za rodziców Janinę i Jana Pawłowskich, zm. z rodziny Pawłowskich, Zbigniewa Kiernera;

+ Jarosława, Mariannę, Franciszka Woszczyk, Stanisławę, Jana, Jadwigę i Józefa Kaźmierczak;

I wszystkich zmarłych polecanych we Mszy Świętej Listopadowej

Wieczny odpoczynek…

Przez Miłosierdzie Boże…

WTOREK I SOBOTA

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu naszych bliskich zmarłych śp.:

Ks. Proboszcz

+ Mariannę, Kazimierza Miszczak, Genowefę, Jana Michalskich, Annę, Jerzego, Marka Lewy, Mariannę Wyderka;

+ Zofię, Józefa Filipczak z dziećmi;

+ Leszka Zydla z rodzicami

+ Ninkę Woźniak:

+ z rodziny Kobusów, Chmielewskich, Borkowskich, Łukasików:

+ Barbarę, Mariana, Władysława Kopczyńskich i zm. z rodziny, Lucynę, Józefa Polańskich, Marka Dażdżyńskiego, Mariannę, Karola, Antoniego Gawlików, Alicję Jaworska – Bejdę;

+ Władysława, Kazimierza, Leszka, Józefa, Krystynę, Helenę Szcześniak, Bronisławę, Marcjannę, Stanisława, Łukasza, Adama, Jana Góreckich, Irenę Chmielewską, Jana, Czesława i Mariannę Rudnickich, Apolonię Grzejszczak;

+ Tadeusza, Marię, Jana Kucharskich, Andrzeja, Anielę Wójcik, Irenę i Kazimierza Weber, Alicję Stanik, Stanisława i Celinę Bąk;

+ Helenę i Kazimierza, Alojzego i Szczepana oraz zmarłych z rodziny Szumiełów; Halinę i Tadeusza oraz zmarłych z rodziny Skarżyńskich, Strumidłów i Zacharskich, ks. Kanonika Kazimierza Kurackiego, ks. Prałata Mieczysława Iwanickiego i ks. Janusza Kakietka, s. Katarzynę Rzymowską;Krystynę i Kazimierza, Elżbietę i Sławomira oraz całą rodzinę Cabanów;Janinę i Józefa Brochockich, Ludwikę Sosnowską, Stanisława Głodek, Józefa Pełkę, Zofię i Stefana Mordaków, Barbarę i Jerzego Beska,

Sebastiana, Stanisławę i Jana Sej, Jana i Tadeusza Samel, Stanisławę Janeczek i Wiesławę Chojecką;

+ Stanisława Hybnera, Jana, Helenę Hybnerów z dziećmi i dziadkami, Jana i Stefanię Kryczków z dziećmi i dziadkami,

+ Stanisława, Stanisławę, Leonarda, Henryk i Andrzeja Reczulskich, Jana Olszaka, Tadeusza Kacprzyka, Floriana Smierzchała;

+ Antoniego i Mariannę Drewniaków z dziećmi;

+ Aleksandrę i Helenę Kocików z dziećmi;

+ Józefa Ornafę, Józefę i Marka Kocików, Zofię i Stanisława Ornafów;

+ Aleksandra Wójcika, Zbigniewa Kaszubskiego, zmarłych z rodzin Wójcików, Kaszubskich, Bartosiewiczów, Sochackich, Danielów , Szczepanowskich, Filipowskich, Dusze w czyśćcu cierpiące, dusze dzieci nienarodzonych;

+ zmarłych z rodziny Płucienników: bratową Jadwigę, brata Franciszka i brata Stefana, rodziców; Stanisławę i Stanisława Płucienników, dziadków Płucienników: Eleonorę i Kazimierza, dziadków Skonecznych: Apolonię i Józefa;

+ Walerię, Władysława i Sylwestra Cała;

+ Stanisława Kowlczyka i jego rodziców, Kazimierza Lasotę i jego rodziców, Jana Małojca;

+ Stanisława, Janinę, Stanisława, Mirosława Szychowskich, Mariannę, Krystynę, Jadwigę, Liliannę, Kazimierza, Zygmunta Wolańskich;

+ Stanisława, Stanisławę Niezgoda z rodzicami, Stanisława Starostę, Wojciecha i Stanisława Szustakowskich;

+ Jadwigę Kramarz, Juliusza i Bogdana Antosik;

+ Helenę, Stanisława, Tadeusza, Ryszarda, Grzegorza, Jacka Bernatów, dziadków Bernatów i Borkowskich;

+ Czesława Niewolskiego, Mieczysława i Józefa Majorów;

+ Juliannę Augustyniak;

+ Rozalię, Franciszka, Stefana, Eleonorę Roch, Mariannę, Michała, Krzysztofa, Jana, Mariannę, Mieczysława;

+ Jana, Walerię, Mariannę Dzikowskich, Leszka, Aleksandrę, Magdalenę Guzek;

+ Łukasza Rogulskiego, Stanisława Zbirosa;

+ Stanisława Malarowicza, Stefanię, Feliksa, Mariannę Pęzik, Józefa Peryta;

+ Karola Michalika;

+ Kazimierę, Jana Kokosinskich, Zofię i Józefa Wróbel, Józefa Stachniaka z rodzicami, zmarłych z rodziny Kokosińskich, Kowalskich, Stachniaków i Wróblów;

+ Irenę, Józefę, Stefanię, Zofię, Wawrzyńca, Ryszarda Roguz, Mariannę, Piotra, Antoniego Kowalczyk, Zofię Brocką, Józefę Piekut, Marię Walas, Paulinę i Andrzeja Karcz oraz babcie i dziadków;

+ Wojciecha Czarneckiego, teściów: Jana i Stanisławę Czarneckich, zmarłych z całej rodziny, Ks. Leona Zawadzkiego, Ks. Felicjana Plucińskiego;

+ Ewę i Adama Badełek, dziadków: Antoniego, Mariannę, Janinę Badełek, Stefana, Stefanię Słodkich, zmarłych z całej rodziny i Dusze w czyśćcu cierpiące,

+ Mariannę, Jana, Stanisława Szymańskich, Mariannę, Adama, Zdzisława, Władysławę, Tomasza i Stanisława Lusa, Wandę Cieślak, Tadeusza Kryjana

+ Stefana Szostka, Wiktorię i Władysława Galach z rodzicami;

 

 

Ks. Proboszcz

+ Zmarłych z rodziny Kowalskich, Sierakowskich, Juriewów i Jurkowskich;

+ Stanisławę, Stanisława i Józefa Markowicz, Kazimierę i Kazimierza Kępów, Elżbietę i Tadeusza Grzyb;

+ Feliksa, Katarzynę i Mateusza Jareckich, Józefę i Antoniego Jareckich, Cecylię, Franciszkę i Feliksa Gruchałów;

+ Olka Dziąg i Damiana Lesiaka;

+ Mariannę i Witolda Nuszkiewiczów oraz dziadków Nuszkiewiczów;

+ Stanisławę i Józefa Kacperskich z dziećmi;

+ Andżelikę, Marka Ryszkowskich, Józefa Kaczyk, Ewę Wochniak, Annę i Wacława Ryszkowskich;

+ Jana i Stanisławę Rzeźnickich,

+ Małgorzatę i Antoniego Stanisławczyk

Ks. Grzegorz

+ Henryka Sawickiego, jego rodziców i teściów, Antoninę Ornafę;

 

 

 

 

 

 

I wszystkich zmarłych polecanych we Mszy Świętej Listopadowej

Wieczny odpoczynek…

Przez Miłosierdzie Boże…

 

 

 

 

PROSIMY SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ DANYCH ZMARŁYCH  NA WYPOMINKI 2020/21

UWAGA: Na czas kiedy Mszę sw. z Kaplicy cmentarnej o 8:00 sprawujemy ze względu na obostrzenia sanitarne w kosciele to wypominki są czytane tylko o 12:30 na zmianę !

 

Na godzinę 8:15

 

Módlmy się za wszystkich zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, księży posługujących w naszej parafii, ks. Mieczysława Iwanickiego, zmarłe siostry zakonne, zmarłych z kółek różańcowych i grup parafialnych, organistów i kościelnych, dobroczyńców i ofiarodawców naszego remontu, żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny podczas wojen jak i walczących o wolność w czasach komunistycznych. Módlmy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych. Polecajmy Bożemu miłosierdziu:

Ks. Artur

+ Andrzeja Winiatorskiego;

+ Stanisława Firka, Elżbietę Wojciechowską, Mariannę Hieronima Nowaków;

+ Roberta Niewola, zm. z rodz. Seroczyńskich, Melonów, Kieszków i Niewolów;

+ Jerzego Jana Kamińskich, Janinę Wacława Nowickich;

+ Janinę Feliksa Stańczyk, Mariana Marka Kotkiewicz;

+ Annę Kaflik, Katarzynę Witczak, Mariannę Jana Chojeckich;

+ Wandę Stanisława Męcinów, Stanisława Tomasza Męcina, Jana Annę Kaczmarków, Henryka Bylinę z rodzicami i siostrą, Feliksa Kacprzyka, zm. z rodz. Kaczyńskich;

+ Stanisława Zofię Zygmunta Fadeckich;

+ Felicję Władysława Szmidt, Eugeniusza Skonecznego, Marka Sochę, Joannę Wodzyńską;

+ Stanisława Kazimierę Nowakowskich, Mariana Genowefę Puchalskich;

+ Stanisława Męcinę, dziadków Męcinów i Nowaków;

+ Jolantę Chojnacką, Jerzego Grzeczyńskiego z rodzicami;

+ Kazimierza Golenia, Jarosława Grada;

+ Tadeusza Chmurę, Katarzynę Klimek, Tadeusza Marię Iwańskich, Wacławę Michalską;

+ Edwarda Zarębę;

+ Barbarę Kowalczyk z rodzicami;

+ Antoniego Leokadię Jana Niezgoda;

Ks. Grzegorz

+ Irenę Kuba z mężem i synem; Janinę Wójcik z mężem; Krystynę Giermakowską z mężem

+ Marię i Jana, Antoninę i Józefa Arcimowicz; Mariannę Gacparską; Mariannę i Józefa Bińkowskich; Józefę i Jana Słomków

+ Annę i Władysława Lechowskich z rodzicami i dziadkami z obydwu stron; Władysława Skorupińskiego i Andrzeja Porczyka

+ Tadeusza i Janinę Pietrzyk z rodzicami i dziadkami z obydwu stron; Marię Przyborek z mężem i synem

+ Halinę Szymczyk

+ Józefa Miksę

+ Wacława, Feliksę, Tomasza Gromnickich; Zofię Sosińską

+ Stanisława i Stanisławę Rodzik; Bronisławę i Anielę Brodowskie

+ Edwarda Wiosnę; Władysławę i Józefa Kacprzaków; Mariannę Ładyńską

 

Ojcze nasz… Wieczny odpoczynek…

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi

od ciebie. Módlmy się za:

Ks. Grzegorz

+ Tomasza, Janinę, Władysława, Marka Jaremek; Zdzisława i Stefanię Sobota

+ Henryka, Stanisławę, Józefa, Władysławę, Piotra, Antoninę

+ Kazimierza Janeczek ; Mariannę Leczkowską

+ Adama i Krzysztofa Łęczyckich, Henryka i Bronisławę Kwiatos z rodzicami, Jana i Krystynę Kwiatos, Stanisława Sobkiewicza z rodzicami, Marcina Czecha, Zofię i Feliksa Tracz z rodzicami,

+ Irenę i Romana Wołowicz; Annę Bloch

+ Zofię Stankiewicz; Jana i Mariannę Szostek

+ Jana Pulkowskiego

+ Ryszarda Góraj

+ Jana i Wandę Woźniaków i ich syna; Stefana i Marię Lechowskich; Stanisławę Kowalską

+ Władysława Kopczyńskiego; Jana i Marię Kuk

+ Wandę Kazimierza Koprowskich, Antoninę Piotra Mosiądz, Bogumiłę Rataj;

Ks. Proboszcz

+ Józefa i Helenę Pietrzyk;

+ Edmunda, Władysławę, Marcina Michałowskich, Marię, Antoniego Kobyłeckich, Zygmunta i Janinę Szostek;

+ Jarosława, Mariannę, Franciszka Woszczyk, Stanisławę, Jana Kaźmierczak, Jadwigę i Józefa Kaźmierczak;

+ Tadeusza Zielińskiego;

+ Jana i Aleksandrę Winiarskich, Feliksę i Stanisława Rybak;

+ Stanisława, Michalinę, Jana Janowskich, Stefana Mazur;

+ Janinę i Józefa Budziejewskich z córkami, Tadeusza Brodowskiego, Dominika Szymańskiego;

+ Wincentego, Mariannę, Szymona Maciejewskich, Stanisława Koper, Helenę Milczarską;

+ Halinę Nagórka, Józefa i Mariana Kucharskich;

+ Mariusza Rząckiego i jego rodziców i zm. z rodziny Zborowskich;

+ Stanisława i Mariana Adrian, rodzinę Woźniaków i Adrianów;

+ Jana, Wiesława, Józefa, Walerię Rogulskich, Józefa, Katarzynę Jakubik, Stanisława i Józefa Dudkowskich;

+ rodziców: Mariannę i Antoniego Walasów, Karola, Henryka Ławickich, Annę Piechocińską, Stanisławę Milczarek;

+ Marię i Józefa Tempków, Janinę, Władysława i Mieczysława Jaworskich, Jerzego Krasińskiego;

+ Stanisławę i Stefana Żodkiewicz:

+ rodziców Hebdów: Genowefę i Wojciecha, rodzeństwo: Władysławę, Józefa, Jana, Andrzeja, Helenę, Wojciecha i Stanisława Hebdów;

 

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,

a Ja was pokrzepię. Módlmy się za:

Ks. Proboszcz

+ Mariannę, Józefa, Ryszarda Piekarek, Helenę, Stanisława Marciniak, Leokadię, Wojciecha Joachimiak;

+ Urszulę Miazga;

+ Mieczysława Zagajewskiego, jego rodziców: Piotra i Genowefę, brata Ryszarda i siostrę Halinę Socha, Marię i Stanisława Palczewskich, ich rodziców: Annę i Józefa Palczewskich, Mariannę , Jakuba i Władysława Budek, Józefa Pacholczyka;

+ Jana, Genowefę i zm. z rodziny Motylewskich;

+ Stanisławę, Antoniego i Wiesława Walczak:

+ Stanisława, Stanisławę, Leonarda, Henryk i Andrzeja Reczulskich, Jana Olszaka, Tadeusza Kacprzyka, Floriana Smierzchała;

+ Józefa Kaźmierczaka, Franciszka, Antoninę, Kazimierza Stepniak;

+ Adama, Przemysława, Martę, Bolesława Matysiak;

+ rodziców; Janinę i Jana Pawłowskich z pozostałą rodziną, Zbigniewa Kiernera;

+ Zofię i Józefa Filipczak z dziećmi;

+ Annę i Józefa Słomińskich;

+ Karolinę, Mariana Kruk, Krystynę Gawrońską, Helenę, Adolfa i Alicję Trzeciak, Dusze czyśćcowe;

+ Henryka Wyderkę i zm. z rodziny, Rodziców Leczkowskich;

+ Henryka Sitarka;

+ Antoniego Stacheckiego;

+ Stanisławę, Jana, Kazimierza Kwiecińskich;

+ Leszka zydla z rodzicami;

+ Józefa Mazura z rodzicami, Mariannę i Tadeusza Stępniak z rodzicami;

+ Józefa Wieteska, Sławomira Koper, Franciszka, Mariana, Jana, Irenę i Annę;

+ Henryka Kolisa;

+ Andrzeja Kacprzaka, Mariannę Kośka, Apolonię i Wacława Glicner;

+ Barbarę Magiera, rodziców Walendowskich, Magierów i Ziętarów;

+ Janinę, Franciszka, Mieczysława Zięba, Józefę Kochan, Weronikę i Stanisława Synowiec;

+ Tadeusza, Stanisławę, Antoniego Kacprzak, Helenę i Władysława Pietrzak;

+ Józefa, Annę, Franciszka Chylak, Janinę, Aleksandra, Mariana Filipczak, Zofię i Lucjana Antosiak;

+ Mariannę, Jana, Stanisława Szymańskich, Mariannę, Adama, Zdzisława, Władysławę, Tomasza i Stanisława Lusa, Wandę Cieślak;

+ Tadeusza Kryjana, Juliannę Augustyniak;

+ Annę, Antoniego Wasilewskich, Józefę, Józefa Zarembskich;

+ Jana Skrobisza, Władysława, Jadwigę Staszewskich, Teresę Segrecką, Mieczysława i Stanisławę Gromnickich;

Ojcze nasz… Wieczny odpoczynek…

Ja Jestem Zmartwychwstanie i Życie, kto we Mnie wierzy nie umrze na wieki a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Módlmy się za:

Ks. Proboszcz

+ Władysława, Mariannę Porczyk z rodzicami;

+ Zofię i Władysława Wieprzkowicz, Felicje Stanik;

+ Mariana Waluchowskiego;

+ Stanisława Kowlczyka i jego rodziców, Kazimierza Lasotę i jego rodziców, Jana Małojca;

+ Kazimierę, Jana Kokosinskich, Zofię i Józefa Wróbel, Józefa Stachniaka z rodzicami, zmarłych z rodziny Kokosińskich i Kowalskich;

+ Stanisława Malarowicza, Józefa Peryta, Stefanię, Feliksa i Mariannę Pęzik,

+ Zofię i Józefa Sowik z rodzicami;

+ Edmunda, Zofię i Władysława Bryszewskich, Stanisława Pawlaka;

+ Jana Antosika z rodzicami, Janinę i Jana Stępniewskich i zmarłych z rodziny Stępniewskich;

+ Jana i Annę Matysiak, Helenę, Stanisława i Henryka Król, Ks. Stanisława Robaka;

+ Łukasza Rogulskiego, Stanisława Zbirosa;

+ Stanisława Swickiego i zmarłych z rodziny Sawickich i Męcinów;

+ Ewę i Ignacego Grzywaczów, Cecylię i Romana Krawczyków, zmarłych z rodziny Łuczyńskich, Krawczyków, Grzywaczów;

+ Józefę i Józefa Pawłosików, Józefa Grabowskiego, Mariana, Wiktora, Czesława, Arkadiusza i Danutę Pawłosików, Jana, Zofię, Czesława i Zenona Raczyńskich;

+ Adama, Ewę Ciupa, Feliksa i Jadwigę Piątkowskich;

+ Piotra, Waldemara Kozik, Jana i Zofię Kocik;

+ Jadwigę Kramarz, Juliusza i Bogdana Antosik;

+ Stanisława, Stanisławę Niezgoda z rodzicami, Stanisława Starostę, Wojciecha i Stanisława Szustakowskich;

+ Irenę Aleksandrowicz, Kazimierza, Grażynę, Władysława, Wawrzyńca, Władysława Knep, Zofię, Henryka, Wojciecha i Lidię Rzepecką;

+ Stanisławę Lipską z mężem, Jana i Helenę Aleksandrowicz,

Józefa Czaczkowskiego z żoną, Agnieszkę Leszczyńską z mężem, Grażynę Zys, Dariusza Aleksandrowicz. Tadeusza Gaczkowskiego, Stanisława i Mariannę Kacprzak;

+ Tadeusza Tabaczyńskiego, Zofię i Jana Dziągów;

+ Sylwestra Wasilewskiego, Stanisława Kuchtę i dziadków Kacprzaków;

+ Zbigniewa, Juliana, Jacentego Wilanków, Antoninę, Antoniego, Mariannę Koprów;

+ Antoniego Gorzka, Anastazję i Michała Socha;

+ Mariana Motylewskiego, Władysława, Józefa i Wiktora Sekreckich, dziadków Ciesielskich i Sekreckich;

 

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Bogu, który był, który jest i który przychodzi polecajmy naszych zmarłych. Módlmy się za:

+ Stanisława Kopra z rodzicami i siostrą;

+ Józefę i Stanisława Kowalskich, Zofię Ciok, Helenę i Władysława Grzywaczewskich, Stanisławę i Władysława Rogalów;

+ Zofię, Stefana, Józefa Tkaczyków, Ks. Mieczysława Iwanickiego, Ks. Ludwika Jóźwika, Marię Wiatrowską, Julię Barul;

Ks. Paweł

+ Józefa Celińskiego; Barbarę i Władysława Celińskich z dziećmi;

+ Mariannę, Henryka, Janinę i Józefa Kajtaniaków; Genowefę i Marcina Kilianów;

+ Stefanię, Stanisława i Grzegorza Nogów;

+ Zofię Misztal z Rodzicami; Helenę i Henryka Jarkiewicz; Edwarda Romaldowskiego;

+ Zofię Kaźmierczak, Mariannę, Józefa i Antoniego Chybowskich, Dziadków Gierachów i Chybowskich, Zofię i Stefana Kaźmierczaków, Dziadków Borzęckich i Kaźmierczaków;

+ Czesława Nowaka;

+ Józefa Sadacha, Marzenę Silber, Michalinę, Elżbietę, Andrzeja, Józefa i Stanisława Kowalczyków, Mariannę, Piotra i Stanisława Sadachów;

+ Antoniego, Mariannę i Henryka Kobyłeckich;

+ Mariana, Kazimierza i Józefę Wójcików;

+ Kazimierę i Aleksandra Skonecznych, Stefanię i Stanisława Woźniaków, Zofię i Franciszka Skonecznych;

+ Mariannę i Wincentego Sobieraj, Zofię Górską;

+ Zofię, Józefa, Ewę, Jana i Barbarę Michałowskich;

+ Mariana Redlickiego;

+ Stanisława Kruk;

+ Joannę Stankiewicz, Jadwigę, Stanisława Waluchowskich, Agnieszkę, Franciszkę i Kazimierza Kowalczyków;

+ Józefa Dobrodzieja, Romana, Irenę i Jerzego Wołowiczów, Józefa i Mariannę Żebrowskich, Damiana, Lubomiła i Annę Żebrowskich;

+ Genowefę i Bronisława Janiszewskich, Eugeniusza i Helenę Świderskich;

+ Zdzisława, Helenę i Wacława Mińszczaków;

+ Kazimierza, Feliksę, Juliana Sroków, Władysławę i Stanisława Wołowiczów;

+ Władysławę i Jana Wojtkiewicz, Piotra Skoczka, Antoninę i Józefa Wieprzkowicz, Janinę, Jana i Mariana Sitarek, Tadeusza Kaźmierczaka, Ryszarda Chanckowskiego;

+ Aurelię i Alfonsa Stępniów z synami;

+ Wandę, Feliksa i Andrzeja Zakrzewskich, Juliannę i Andrzeja Zakrzewskich, Janinę Płuciennik;

+ Krystynę, Czesława i Krzysztofa Słomków;

Ks. Proboszcz

+ Antoniego Wesołowskiego;

+ Jana Kucharskiego;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Módlmy się za:

+ Stefana i Stanisławę Popłońskich, Mieczysława Ornafę i Andrzeja Ziółkowskiego;

+ Annę, Mariana i Jana Walas:

+ Andrzeja Walasa, Stanisławę i Władysława Wolskich, Józefa i Władysławę Walasów;

Ks. Paweł

+ Janinę, Zygmunta i Irenę Wiśniewskich; Sabinę, Stanisława, Stanisławę i Józefa Walasków; Władysława Słodkiego i Feliksa Malarza;

+ Mariannę i Stanisława Grzegorczyków; Stanisławę Wiśniewską;

+ Zofię i Józefa Walosików, Franciszka i Zbigniewa Bednarków, Helenę Rokuszewską i Zm. z Rodz. Walosików;

+ Stanisława Mariannę Jacka Sobala, Zofię Damaz, Henryka Jabłońskiego, Józefa Szczepańskiego;

Ks. Proboszcz

+ Stanisława Stankiewicza;

+ Stanisława Kitlińskiego;

+ Jana Frendenberga;

+ Jerzego Kacprzaka;

+ Annę Chojnacką, Stanisława Kołacińskiego, Stefanię Wróblewską;

+ Mariannę i Stanisława Walczak, dziadków Zarębów, Walczaków, Stępniaków i Wasilewskich;

+ Roberta Młynarczyka, Mariannę i Józefa Wiśników, Mirosława Jadczaka;

+ Eugenię, Czesława, Marka Błockich, zmarłych z rodziny Błockich i Cieślaków, Olę Poznańską i Krzysztofa Gruszczyńskiego;

+ Szczepana, Pelagię, Józefę i Teresę Soból;

+ Leokadię i Antoniego Szadkowskich, Genowefę i Wojciecha Gołuch;

+ Janinę, Ryszarda i Sławomira Piotrowskich;

+ Stefana Walerię Nagórków, Zygmunta Józefa Nagórka, Sławomira Frączaka;

+ Czesława Kacprzyka z rodzicami, Zofię Władysława Gierach, Agnieszkę Kacprzyk, Janusza Kaczorowskiego;

+ Antoniego Kowalczyka, Henryka Helenę Macieja Stolarek;

+ Mariannę Jana Kucharskich, Mariannę Mariana, Weronikę Ignacego Kucharskich,

+ Zygmunta Janinę Sylwestra Emilię Dominika Kopczyńskich, Aleksandrę Franciszka Fadeckich;

+ Stanisława Jana Stanisławę Kraczkowskich, Marię Stanisława Kabzińskich, Gabrielę Langę, Zofię Romana Pietruchowskich, Leokadię Władysława Żuczkowskich;

+ Józefę i Stefana Chojeckich;

+ Jarosława Koprowskiego;

+ rodziców: Stanisława i Krystynę Męcinów oraz dziadków Klimczaków;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oraz wszystkich naszych bliskich zmarłych;

Ojcze nasz…

 

Módlmy się:

Boże, Ty pragniesz zbawienia wszystkich ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię, abyś za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej radości.

Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

 

 

Na godzinę 12:30
 

Módlmy się za wszystkich zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, księży posługujących w naszej parafii, ks. Mieczysława Iwanickiego, zmarłe siostry zakonne, zmarłych z kółek różańcowych i grup parafialnych, organistów i kościelnych, dobroczyńców i ofiarodawców naszego remontu, żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny podczas wojen jak i walczących o wolność w czasach komunistycznych.

Módlmy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych. Polecajmy Bożemu miłosierdziu:

Ks. Artur

+ Reginę Józefa Kmieciak, Mariannę Mariana Malesa;

+ Józefa Kwapisia, Stanisławę Ślenczkowską, Mariana Józefa Woźniak, Helenę Wincentego Marczyńskich;

+ zm. z rodz. Szczęsnych, Gacparskich i Wodzińskich;

+ Bartosza Pisarskiego;

+ Ryszarda Jana Zofię Żabczyńskich, Irenę Piotra Grażynę Mateusza Hannę Magdalenę Zygmunta z rodz. Dąbrowskich, Stanisławę Kazimierza Kaletów, Marię Pejas, dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Janinę Stanisława Karnowskich, Stanisławę Kostrzewa, Andrzeja Beta;

+ Władysławę Józefa Stanisława Kaźmierczaków;

+ Henryka Stań, zm. z rodz. Stań i Legenć;

Ks. Grzegorz

+ Zofię i Józefa Janickich; Mariannę i Piotra Słomińskich; Zdzisława Zielińskiego; Roberta Błaszczyka; zm. z rodziny Janickich, Słomińskich, Pietrzaków, Siewierskich, Gołębiowskich, Bolimowskich, Osiołkowskich,

+ Antoniego i Franciszkę Redlickich; Mirosława Redlickiego;

+ Władysławę i Bolesława Misztal z rodziną

+ Genowefę, Henryka, Aleksandrę, Stanisława Nowakowskich z rodziną; Ewę i Józefa Beska; Marię i Czesława Bakalarskich z rodziną

+ Jakuba Wildnera, Eugeniusza Idzikowskiego, Mariana Wildnera, Marianę Idzikowską, Piotra Gwiazdowicza, Władysława i Mariannę Kmiecik.

+ Mariannę i Władysława Świder; Karola Nowackiego

+ Konstantego, Antoninę, Mariana, Jarosława Lubickich; Stanisława, Janinę, Bolesława, Marianne, Karola, Czesława, Tomasza Kierebińskich

+ Stanisławę Wolniewicz

+ Eugeniusza i Mariannę Misztal z synem Leszkiem

+ Danutę, Stanisława i Mirosława Królaków

+ Stanisława i Stanisławę Pięcek

+ Jolantę Szcześniak, Konstantego Kwietnia, Bronisławę i Antoniego Kłak,

+ Halinę i Bogdana Wrześniewskich

+ Teresę, Zdzisława, Andrzeja, Mariannę Wasilewskich; Józefę i Franciszka Rosa; dziadków: Bielińskich, Rosa i Wasilewskich

+ Zdzisława, Mariannę, Nikodema Kilanów; Henryka Piaseckiego; Janinę i Kazimierza Kowalczyk; Zofię i Władysława Krzywańskich

+ Henrykę i Mariana Kaczeczka; Mariannę, Jana, Walentego Giszczak;

+ Henryka Sawickiego, jego rodziców i teściów; Antoninę Ornafę;

Ojcze nasz… Wieczny odpoczynek…

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi

od ciebie. Módlmy się za:

+ Antoniego Mariannę Helenę Teresę Czesława Daszuta, Julię Edmunda Janusza Sławińskich;

+ Władysława Mariannę i Jadwigę Socha, Zofię Aleksandra Stefana Mariana Wolniewicz, Zofię Kazimierza Dziki, Irenę Grabowską, Janinę Henryka Gier;

+ Tadeusza Anielę Grzelczyk, Mariannę Wincentego Kaźmierczak;

Ks. Proboszcz

+Antoniego, Stanisławę, Leszka Zagajewskich, Janinę, Stanisława Gowin, Stanisławę Gawruszczyk;

+ Stanisława Hybnera, Jana, Helenę Hybnerów z dziećmi i dziadkami, Jana i Stefanię Kryczków z dziećmi i dziadkami;

+ Mariannę , Kazimierza Miszczak, Genowefę, Jana Michalskich Annę, Jerzego i Marka Lewy, Mariannę Wyderka;

+ Józefę, Jana Kaźmierskich, Mariannę i Kazimierza Kaźmierskich;

+ z rodziny Walasów, Maciejczyków, Niedźwieckich, Klimków i Galińskich;

+ Zbigniewa Michalskiego, Józia, Franciszkę z dziadkami;

+ Władysława, Annę Melon, zm. z rodziny Melonów, Stanisława Adamskiego z rodzicami, Małgorzatę Adamską;

+ Aleksandra Kopczyńskiego, Janinę, Zygmunta Kopczyńskich, Józefę Dąbrowską;

+ Janinę, Stanisława, Włodzimierza, Mariannę i Michała Kaczmarek, Stefanię, Józefa Szymańskich;

+ Jadwigę i Romana Wawrzyniak;

+ Władysława Szcześniaka;

+ Małgorzatę, Franciszka Kośka;

+ z rodziny Kobusów, Chmielewskich, Borkowskich i Łukasików;

+ Ninkę Woźniak;

+ Czesława Rylskiego z rodzicami;

+ Janinę, Zygmunta, Emilię, Aleksandra Kopczyńskich, Antoninę, Antoniego Błażyńskich;

+ Genowefę, Stanisława i Dariusza Ochlik;

+ Władysława, Julię, Jakuba Pencner, Jadwigę Golec i Bogdana Krzemińskiego;

+ Aleksandra Wójcika, zmarłych z rodzin Wójcików, Zbigniewa Kaszubskiego, zmarłych z rodziny Kaszubskich, Bartosiewiczów, Danielów, Dusze w czyśćcu cierpiące,

+ Józefa Ornafę, Józefę i Marka Kocików, Zofię i Stanisława Ornafów;

+ Aleksandra i Helenę Kocików z dziećmi;

+ Antoniego i Mariannę Drewniak z dziećmi;

+ Jana, Stefanię, Ewę Kłosińskich, Jana, Franciszkę, Władysława i Elżbietę Sekreckich;

+ Henryka i Sylwestra Tęczyńskiego;

+ Antoninę, Wawrzyńca, Józefa, Zofię Dąbrowskich, Julię i Aleksandra Kopczyńskich;

+ zmarłych z rodziny Płucienników: bratową Jadwigę, brata Franciszka i brata Stefana, rodziców; Stanisławę i Stanisława Płucienników, dziadków Płucienników: Eleonorę i Kazimierza, dziadków Skonecznych: Apolonię i Józefa;

+ Karola Michalika, Jana, Mariannę Michalik, Irenę, Kazimierza Blando;

+ Czesława Niewolskiego;

+ Jerzego Wołowicza, Lucynę, Feliksa i Andrzeja Kucharskich;

+ Stanisławę i Jana Grzywaczewskich, dziadków Grzywaczewskich;

+ Janusza Mierzejewskiego;

+ Wojciecha Czarneckiego, teściów: Jana i Stanisławę Czarneckich, zmarłych z całej rodziny, Ks. Leona Zawadzkiego, Ks. Felicjana Plucińskiego;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,

a Ja was pokrzepię. Módlmy się za:

+ Ewę i Adama Badełek, dziadków: Antoniego, Mariannę, Janinę Badełek, Stefana, Stefanię Słodkich, zmarłych z całej rodziny i Dusze w czyśćcu cierpiące,

+ Stefana, Helenę Ośródka i ich rodziców, Jana, Jadwigę Pewniak i ich rodziców;

+ Józefa, Zofię, Tadeusza, Renatę, Józefa, Zofię, Jana i Marię;

+ Rozalię, Franciszka, Stefana, Eleonorę Roch, Mariannę, Michała, Krzysztofa, Jana, Mariannę, Mieczysława;

+ Władysławę i Czesława Nowackich;

+ Józefa i Jana Dąbrowskich, Antoninę i Stanisława Małojec, Sławomira Dąbrowskiego;

+ Małgorzatę i Antoniego Stanisławczyk;

+ Damiana Lesiaka, dziadka Feliksa, Olka Dziąga i jego dziadków, Jorgosa, Józefa i Genowefę,

+ Mariannę i Henryka Gajewskich;

+ Antoniego Makowieckiego;

+ Mirosława i Kazimierza Kieszek, Józefę Wojtasik, Stanisławę Domańską;

+ Mariannę, Witolda Nuszkiewiczów i dziadków Nuszkiewiczów;

+ Stanisławę, Józefa Kacperskich z dziećmi;

+ Balbinę Szczepańską, Mariannę Pacholczyk, Zofię Bazylak, Stanisława Piotrowskiego;

+ Stanisławę i Stanisława Markowicz, Elżbietę i Tadeusza Grzyb, Kazimierę i Kazimierza Kępa;

+ Feliksa Jareckiego, Cecylię, Franciszkę i Feliksa Gruchałów;

+ Jana, Mariannę i Roberta Goździków;

+ Ks. Leszka Niewiadomskiego;

+ Teresę i Mariana Grzegory-Roróg;

+ Andżelikę, Marka Ryszkowskich, Józefa Kaczyk, Ewę Wochniak, Annę i Wacława Ryszkowskich;

+ Jana i Stanisławę Rzeźnickich,

+ Tadeusza, Jadwigę Lewandowskich, zmarłych z rodziny Frankowskich i Lewandowskich, Kamilę Kitlińską, Marię i Stanisława Wciślik, Andrzeja Alberskiego, Mirosława Rębisia;

+ Jadwigę, Józefa i Janinę Sowik, zmarłych z rodziny Sowików i Jędrasów;

+ Jana, Stefana i Bronisławę Wasiak, Genowefę i Mariana Meke, Romualda Niewiadomskiego;

+ Stanisława Jaskulskiego, Janinę, Jana, Wita Tomaszewskich, Helenę, Tomasza Tomaszewskich;

+ Wincentego, Walentynę, Stanisława, Benedykta Kanieckich, Zenona Śmiecińskiego, Michała, Józefę, Barbarę Grochal, Jana i Krystynę Szyszkowskich, Stefana i Halinę Cukiert;

Ks. Paweł

+ Ks. Bp. Alojzego Orszulika, Ks. Bp. Józefa Zawitkowskiego, Ks. Stanisława Niewiarowskiego, Ks. Czesława Suchtę, Ks. Grzegorza Kuberę;

+ Bronisławę, Władysława i Ryszarda Białobrzewskich, Annę, Tomasza i Bolesława Olszewskich;

+ Jerzego Stasiaka;

+ Adasia i Stanisława Karpińskich

+ Helenę i Jana Poźniak; Helenę, Stanisława i Kazimierza Jareckich; Wiesława Krawczyka

+ Leszka, Mariannę i Kazimierza Marzyjanów;

Ojcze nasz… Wieczny odpoczynek…

Ja Jestem Zmartwychwstanie i Życie, kto we Mnie wierzy nie umrze na wieki a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Módlmy się za:

+ Annę i Bolesława Matysiaków; Józefę i Franciszka Czechów; Henryka Wolskiego;

+ Leszka Gałaja, Joannę Hanasiewicz, Zm. z Rodz. Gałajów, Redlickich, Pęśko, Ambroziak, Gajewskich i Żyto;

+ Janinę, Piotra i Kazimierza Kałmuk, Kazimierza, Tadeusza i Krzysztofa Porczyk, Antoninę i Józefa Szczęsnych, Mariannę Słowikowską;

+ Stanisława Marciniaka;

+ Wacława i Jana Żaków;

+ Elwirę i Franciszka Klimaszewskich, Danielę Lewandowską i Zm. z Rodz. Szymańskich i Klimaszewskich;

+ Józefa, Józefę, Stanisława i Helenę Milczarek, Franciszkę Rusin i Włodzimierza Kołodziejskiego;

+ Ewę i Jana Dębskich, Jadwigę Zdziechowską, Zdzisława Pakułę, Katarzynę, Michała i Pawła Szustakowskich;

+ Jadwigę i Franciszka Stępniewskich, Feliksa Błaziaka;

+ Stanisławę i Stanisława Stępień, Szczepana Józwiaka, Henryka Rogulskiego;

+ Kazimierza, Zenona i Anielę Dymowskich, Józefę Bernacik;

+ Jana, Stanisławę i Jadwigę Chmielewskich;

+ Józefę, Stanisława, Antoniego i Józefę Chojnackich, Ryszarda i Janinę Skonecznych;

+ Stanisława Szczura;

+ Sylwestra Ponewczyńskiego;

+ Jana i Bogusława Bluszcz, Elżbietę Staszewską;

+ Helenę i Tymoteusza Marciniaków;

+ Czesława i Jadwigę Kamińskich, Stanisława i Kazimierę Kamińskich, Stanisława i Łukasza Kubiaków, Józefa Owczarka, Piotra i Bronisławę Walczaków, Marię Pakos, Krzysztofa Mazurkiewicza, Reginę i Tomasza Wiśniewskich, Antoniego Jędrzejewskiego, Izabelę i Mieczysława Pawłowskich, Józefa, Józefę i Andrzeja Cieślaków, ks. Tadeusza Kozłowskiego, ks. Wiesława Romaniszyna;

+ Janinę i Henryka Ptaszek i Zm. z Rodz. Ptaszek, Józefa, Mieczysława i Zofię Golianek i Zm. z Rodz. Golianek

+ Helenę i Tymoteusza Marciniaków;

+ Sławomira, Adama, Janinę i Juliana Nagórków;

+ Helenę Kwapiś;

+ Bronisławę i Wincentego Nowaków, Bożenę Sopczak;

+ Wiesława Stasiaka;

+ Lucynę Tadeusza Lewandowskich;

+ Kazimierza Stępniaka;

+ Urszulę Kłos;

+ Wacławę, Zofię, Jana Kubów, Elżbietę, Jana Chanckowskich z dziećmi, Elżbietę Bletek, Halinę Błędek, Romualda Klepackiego;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Bogu, który był, który jest i który przychodzi polecajmy naszych zmarłych. Módlmy się za:

+ Janinę Podsiadłą , Stanisława Podsiadłego, Alicję i Mirosława Zawadzkich;

+ Juliannę, Piotra Babis, Irenę i Henryka Poznańskich;

+ Tadeusza Starczewskiego, Helenę i Władysława Oszajców;

+ Mariana i Barbarę Król;

+ Zofię i Władysława Ambrozik, ich dzieci i rodziców, rodziców Błażejewskich i ich rodziców;

+ Tadeusza Nowaka i jego rodziców;

Ks. Paweł

+ Józefa Staraka;

+ Kazimierza Misztala;

+ Annę i Czesława Ciąpałów; Stanisławę i Jana Matyszczaków;

+ Feliksę i Stanisława Kaźmierskich, Antoninę Galitę;

+ Stefana Łuczyńskiego, Jana i Zofię Kaczorowskich;

+ Józefa, Marcjannę i Jana Kobyłeckich, Henryka, Józefę, Józefa Tuka, Arka Dziąg, dziadków Tuków, Wójcików i Kobyłeckich;

+ Mariannę, Władysława, Andrzeja Kazimierskich, Krystynę, Mariusza Oklesińskich, Marka Jaroszkiewicza;

+ Mariannę i Piotra Woźniak, Stefana Kowarę;

+ Janinę, Zygmunta i Wiesława Malarowicz, Bronisławę i Jana Idzikowskich;

+ Małgorzatę, Artura, Jana i Stanisława Skrobisz;

+ Antoninę i Jana Sobol, Janinę i Antoniego Mirowskich;

+ Zofię i Zdzisława Zdrojewskich, Janinę Janowską, zmarłych z rodziny Pichlaków i Zdrojewskich

+ Ks. Stefana Milewskiego;

+ Józefę, Stanisława, Jacka Adamskich, Zofię, Kazimierza Kępów, Genowefę, Teodora Motylewskich;

+ Antoninę, Stanisława, Jana Sochów i ich rodziców, Tomasza Damaza i Annę Pocentek;

+ Zenona Sekutera;

+ Jerzego Kaźmierczaka;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

oraz wszystkich naszych bliskich zmarłych;

K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi…

W. I poczęła z Ducha Świętego…

Zdrowaś Mario…

K. Oto ja Służebnica Pańska…

W. Niech mi się stanie według słowa Twego…

Zdrowaś Mario…

K. A Słowo Ciałem się stało…

W. I zamieszkało między nami…

Zdrowaś Mario…

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko…

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych…

 

Módlmy się:

Boże, Ty pragniesz zbawienia wszystkich ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię, abyś za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej radości.

Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.