Liturgiczna służba ołtarza

Szczególną grupą wiernych w każdej parafii jest grono ministrantów i 
lektorów, którzy jako pierwsi żywo angażują się w liturgię.
Liturgiczna Służba Ołtarza naszej Parafii zrzesza grono młodych 
chłopców, którzy pragną służyć Bogu i ludziom, jako ministranci i 
lektorzy w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów.
W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy, że w powstającym 
Kościele apostołowie bardzo szybko przekonali się, że nie ze 
wszystkim dają sobie radę. Potrzebowali kogoś do posługiwania 
wiernym. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich 
diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały 
się coraz większe, gdy zaczęto budować kościoły, powstawały też 
nowe rodzaje służby podczas nabożeństw. Wszystko, co było do 
wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków 
danej wspólnoty. Przede wszystkim potrzeba było chłopców, ze 
względu na ich mocne i dźwięczne głosy. Dlatego właśnie chłopcy 
jako pierwsi zostawali lektorami i kantorami. Z czasem ministranci 
przejęli szereg nowych posług: służbę przy księgach, przynoszenie 
darów, noszenie świec, przygotowywanie kadzidła, noszenie krzyża i 
chorągwi, zbieranie darów itd. Ministranci uczyli się na pamięć 
łacińskich tekstów Mszy świętej, które odmawiali na przemian z 
kapłanem.
Tak jak dawniej, tak i obecnie ministranci są bardzo potrzebni do 
posługiwania w czasie liturgii. Każda wspólnota Kościoła powinna 
troszczyć się o formację liturgiczna chłopców, aby nauczyć ich, jak 
uczestniczyć we Mszy świętej, jak nosić krzyż i świece oraz jak 
należy obchodzić się z kadzidłem. Służba ministrantów w ciągu 
stuleci przeobrażała się, jednak zawsze zachwycała.
Ministrantem może zostać każdy chłopiec po przyjęciu Pierwszej 
Komunii św., który chce służyć Panu Jezusowi podczas sprawowania 
Najświętszej Ofiary. 
Wspólnota lektorów, ministrantów i aspirantów w naszej parafii liczy 
ok. 50 chłopców. Obecnie opiekunem lektorów, ministrantów 
i aspirantów jest ks. Paweł.