1% podatku

Druki PIT dla emerytów i rencistów

Prosimy o wspieranie prac parafialnych przekazując 1,5  % z podatku. Dla wygody emerytów i rencistów przygotowaliśmy bardzo prosty druk PiT-O. Jest on do pobrania na stoliku pod chórem. Wpisujemy w zaznaczonych rubrykach: pesel, nazwisko i imię, datę urodzenia oraz podpis. Następnie należy go złożyć w Urzędzie Skarbowym lub w kancelarii parafialnej.

1,5 % podatku na remont naszego kościoła !!!

Trwa okres, w którym rozliczamy podatek za ubiegły rok. Już kolejny raz możemy 1 % podatku od dochodu przekazać organizacjom pożytku publicznego. Przekazać go może każdy rozliczający podatek – również Ci, którzy otrzymują emeryturę czy rentę. Mając na uwadze remont naszego kościoła, za pośrednictwem Fundacji Caritas można przekazać 1,5 % na wsparcie naszych prac, trzeba tylko na odpowiednim druku PIT w rubryce KRS podać numer Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej

KRS Fundacji: 0000252350

dodać: „Na remont dużego kościoła w Rawie Maz.”

Należy również pamiętać o zaznaczeniu pozycji „WYRAŻAM ZGODĘ” pozwalającej Urzędowi Skarbowemu na przekazanie Fundacji Caritas informacji o osobie wpłacającej, umieszczonych przez Państwa w rubryce „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. Dzięki temu, będziemy mogli przesłać podziękowanie.
 

Za wszelką życzliwość serdecznie dziękujemy !