Informacje o Ogrodzie

 

W sąsiedztwie zrewitalizowanego w latach 2016-2019 XVII-wiecznego kompleksu obiektów barokowych naszej parafii znajdował się niezagospodarowany teren. Obecnie 
w tym miejscu powstał Ogród Dialogu, który jest efektem prac prowadzonych od lutego 
do sierpnia 2022 r. w ramach wspólnego projektu Gminy Rawa Mazowiecka i Parafii 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP pn.: „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka”. Ogród ten jest miejscem spotkania i dialogu człowieka z Bogiem oraz drugim człowiekiem. Ma on łączyć ludzi i pobudzać do duchowego rozwoju.
Jednym z głównych elementów projektu jest „Droga Krzyżowa Narodu Polskiego”, która łączy historię naszej Ojczyzny z ofiarą Jezusa. Składa się ona z 15 kapliczek wykonanych 
z piaskowca oraz „Krzyża Polski”. Szczególnie upamiętnia ona miejsce męczeństwa 
ofiar z czasów II wojny światowej i oddaje im hołd. To właśnie na tym terenie w 1939 r. Niemcy utworzyli obóz jeniecki dla ok. 15 tys. żołnierzy i cywili. Każdej 
z kapliczek patronują samorządy miejscowości, w których prowadzone były walki w czasie bitwy nad Bzurą, największej z bitew 1939 r.  „Droga Krzyżowa” upamiętnia także ówczesnego rawskiego proboszcza - ks. Wacława Zienkowskiego oraz grupę parafian, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc uwięzionym.
Drugim ważnym, a jednocześnie tak dzisiaj aktualnym elementem Ogrodu Dialogu, jest Krąg Pokoju - miejsce duchowego wołania o pokój. Inspiracją dla tego pomysłu był kamienny różaniec przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie – męczennika „Solidarności”, kapłana będącego ofiarą totalitarnego systemu oraz wyznawcy wezwania św. Pawła: „Zło dobrem zwyciężaj”. Każdy z 59 kamieni kręgu jest znakiem konkretnego kraju. Krąg Pokoju został uwieńczony krzyżem złożonym z siedmiu kamiennych bloków oznaczających kontynenty Ziemi. Zespolone kutym łańcuchem kamienie symbolizują cały świat złączony w duchowym dialogu dla budowania pokoju, wzajemnego zrozumienia oraz szacunku. Przed każdym z kamieni zostały umieszczone tablice z napisem w różnych językach o treści: „Módlmy się o pokój”. Jest to kontynuacja wezwania znajdującego się przed wejściem do Ogrodu i związanego z duchowym przesłaniem Zjednoczonej Europy, która (jak to wielokrotnie podkreślał św. Jan Paweł II) „opiera się na duchowych filarach”. W naszym ogrodzie są nimi m.in.  Grota z Lourdes oraz kapliczka Matki Bożej Fatimskiej.
Grota z Lourdes jest kopią GrotyMassabielleznajdującej się w Lourdes, we Francji, 
w której w 1858 św. Bernadeta Soubirous miała 18 widzeń Dziewicy Maryi. Od samego początku grota ta stała się miejscem licznych uzdrowień duszy i ciała.
Wykonana z piaskowca Kapliczka Fatimska nawiązuje do objawień, jakie miały miejsce 
w 1917 r. w portugalskiej Fatimie. Matka Boska sześciokrotnie ukazała się tam trojgu dzieciom: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji. Głównym przesłaniem objawień była konieczność nawrócenia, pokuty, modlitwy o pokój i koniec trwającej wówczas I wojny światowej oraz ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi. Prośby Matki Bożej są wciąż aktualne.
Ogród Dialogu jest miejscem, w którym są propagowane tradycje patriotyczne, religijne 
i ludowe oraz ekologia. Służą temu:  budynek wystawienniczo-magazynowy oraz grillowy, plac zabaw, boisko i scena. Otoczone zielenią i kwiatami obiekty są doskonałą okazją do rekreacji, spotkań i refleksji. Kolejnymi atrakcjami Ogrodu są: oczko wodne, woliera z pawiami oraz ławki multimedialne z nagraniami na temat historii, modlitwami i refleksyjną muzyką.

 

Informacje dotyczace godzin otwarcia Ogrodu Dialogu:

Ogród jest dostępny codziennie w  godzinach od 7:00 do 20:00 a w okresie od 1 października do 30 kwietnia w godzinach od 8:00 do 19:00. W pozostalych godzinach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej oraz zakaz innych działań zakłócających spoczynek nocny. Nie dotyczy to wspólnych nabożeństw i modlitw. Parafia zastrzega sobie prawo do zmiany czasu otwarcia i godzin otwarcia a w razie potrzeby ograniczając dostęp do Ogrodu.