II DIECEZJALNY PRZEGLĄD CHÓRÓW KOŚCIELNYCH W RAWIE MAZ. - 2021 r.

W dniu 9 października 2021 r. w Rawie Mazowieckiej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. odbędzie się Drugi Diecezjalny Przegląd Chórów Kościelnych. Patronat nad wydarzeniem objął Biskup Łowicki J.E. Ks. Bp. Andrzej Franciszek Dziuba. Zapraszamy do udziału chóry i zespoły parafialne z terenu diecezji łowickiej.

Szczegóły dotyczące Przeglądu oraz informacje bieżące można znaleźć na stronie: www.parafia.rawa-maz.pl/konkurs