Domowy Kościół

Domowy Kościół zwraca szczególna uwagę na duchowość małżeństwa, czyli na dążenie do świętości w małżeństwie. Chce pomóc małżonkom w budowaniu prawdziwej jedności. Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez życie Słowem Bożym, sakramentami i dialogiem małżeńskim.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w ustalonym wcześniej terminie.
Małżeństwa które zechciałyby włączyć do wspólnoty prosimy o kontakt z opiekunem.

Opiekunem grupy jest ks. Artur Stań i Ks. Paweł Olszewski