Caritas parafialna

Istnieje przy parafii, której celem jest pomoc osobom biednym w wymiarze materialnym i duchowym.

Opiekunem grupy jest p. Anna Milczarek.