Bielanki

Naszym powołaniem jest adoracja Pana Jezusa, sypanie kwiatków podczas procesji Eucharystycznych.
Zapraszamy chętne dziewczynki ze szkoły podstawowej na spotkania Bielanek, które odbywają się w każdy I piątek miesiąca o godz. 15:30 w salce przy kościele.
Opiekun – p. Renata Firek i s. Fides