Bielanki


Naszym powołaniem jest adoracja Pana Jezusa, sypanie kwiatków podczas procesji Eucharystycznych.

Zapraszamy chętne dziewczynki ze szkoły podstawowej na spotkania Bielanek, które odbywają się w każdy I piątek miesiąca o godz. 15:30 w salce przy kościele.

Opiekun – p. Renata Firek