HISTORYCZNY MOMENT DLA PARAFII – MAMY DOTACJĘ !

Nasza parafia otrzymała pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące, że Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 16 stycznia uwzględnił protest naszej parafii od negatywnej oceny merytorycznej projektu pn. „Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii”. Jednocześnie rozpatrzono na nowo nasz wniosek i w wyniku tej oceny uzyskał on łącznie 75,24%  punktów i znalazł się w trójce najlepszych projektów w województwie.

Dzięki tej decyzji już wykonane i prowadzone prace (więźba i pokrycie blachą miedzianą) oraz te planowane na najbliższą przyszłość zostaną dofinansowane kwotą prawie 15 milionów złotych. Te unijne środki pozwolą parafii przeprowadzić kompleksową rewitalizację naszych zabytkowych obiektów. Nasze działania wspierał Biskup Łowicki Andrzej F. Dziuba. Dziękujemy z serca Zarządowi Województwa z panem marszałkiem Witoldem Stępniem, szczególnie dziękuję p. v-marszałkowi Dariuszowi Klimczakowi oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Bóg zapłać także naszemu burmistrzowi Dariuszowi Misztalowi i innym samorządowcom a wśród nich p. Eugeniuszowi Górajowi. Każdemu kto zechciał nam swoją rada i czasem oraz modlitwą pomóc składam wielkie Bóg zapłać,

Realizacja całego projektu złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi będzie kosztowała prawie 22 miliony. Początkowo nasz wkład własny miał wynieść ponad 3 miliony, ale ponieważ Urząd postanowił, że kwota podatku VAT będzie kosztem niekwalifikowanym stąd nasz wkład zwiększył się do kwoty 7 milionów złotych. Aby znaleźć potrzebne środki zwróciliśmy się już o pomoc do naszych samorządów. W imieniu parafii złożyłem także wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę ok. 3 milionów. Będziemy nadal szukać pomocy a jednocześnie pragnę bardzo podziękować Wam drodzy parafianie za wasze wsparcie, podjęte działania i modlitwę. Ze św. Józefem, damy radę !

Czytaj dalej HISTORYCZNY MOMENT DLA PARAFII – MAMY DOTACJĘ !