Kandydaci do Rady Parafialnej

Kandydaci do Rady Parafialnej w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

W kontekście prac konserwatorskich i remontowych, które rozpoczęliśmy potrzeba powołać nową Radę Parafialną. Bowiem zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego w momencie zmiany proboszcza dotychczasowa Rada przestaje istnieć, a nowy Ksiądz Proboszcz jest zobowiązany do powołania nowej Rady. Dziękuję zatem tym radnym, którzy za czasów śp. Ks. prałata Mieczysława wspierali Go radą i pomocą a także pomimo zakończenia ich funkcji również i dla mnie służyli swoim czasem.

Teraz po dogłębnych konsultacjach z wiernymi przyszedł czas, aby przedstawić propozycje kandydatów do nowej Parafialnej Rady. Będę wdzięczny za ewentualne opinie o nich a także proszę o zgłaszanie innych kandydatów.

Za tydzień zaś podczas Mszy św. o 10.00 nowi członkowie Rady otrzymają specjalne akty powołujące i będziemy się za nich modlić, odbędą też swoje pierwsze spotkanie.

Czytaj dalej Kandydaci do Rady Parafialnej