KOLEJNE OŁTARZE POWRÓCIŁY

W minionym tygodniu rozpoczęto instalacje odnowionych ołtarzy: Matki Bożej Częstochowskiej oraz Ukrzyżowania. Został także powieszony próbnie jeden z żyrandoli. A w odnowionym prospekcie organowym ustawiono już wszystkie posrebrzone piszczałki. Teraz będą one strojone.Jest także konserwowany kalikant. W czwartek po raz kolejny odwiedziły nas Panie konserwatorki z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Łodzi, aby wspólnie z wykonawcami i Inwestorem podjąć ustalenia co do dalej prowadzonych prac.Ksiądz Proboszcz dziękował Paniom za wszelkie rady i pomoc jaką otrzymuje od nich dla dobra odnawianego obiektu i zabytków parafialnych.
Ze względu na przedłużenie umowy z Wykonawcą uległ także podawany wcześniej termin Uroczystości, które będą uwieńczeniem naszych kilkuletnich prac – odbędą się one 1 i 2 czerwca.

Prosimy wesprzyj nasze prace – szczegóły na: www.parafia.rawamaz.pl/wesprzyj-renowacje

Projekt pt. „Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2016-2019 wyniesie 21 843 766,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 14 777 210,24 PLN. Wkład własny Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej dla projektu dla kosztów kwalifikowanych dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei część kosztów niekwalifikowanych dla projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Pozostała kwota wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych projektu została pokryta dzięki wsparciu finansowemu parafian, Miasta Rawa Mazowiecka oraz Funduszu Kościelnego.

 

 

 

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej zdjęć…

PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO HISZPANII, PORTUGALII I FRANCJI

Planujemy na początku wakacji parafialną pielgrzymkę do Hiszpanii, Portugalii i Francji (odwiedzimy m.in.: Santiago di Compostella,Fatimę, Lourdes i La Salette). Pojedziemy od 29 czerwca do 14 lipca. Będziemy chcieli przywieźć figury Matki Bożej do planowanych w ogrodzie parafialnym kaplic Matki Bożej. Prosimy już się zapisywać – gdyż będzie ograniczona ilość osób.

Czytaj dalej PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO HISZPANII, PORTUGALII I FRANCJI

INSTALACJA ORGANÓW

Po rocznym pobycie w pracowni konserwatorskiej Kamerton pod Opolem powracają do kościoła kolejne elementy naszych zabytkowych organów.
Od poniedziałku sprawna ekipa rozpoczęła prace montażowe oraz przygotowawcze do instalacji piszczałek i elementów mechanicznych. Także sam prospekt organowy został już na miejscu poddany konserwacji.
Ciekawostkową dla przyszłych zwiedzających nasz kościół będzie możliwość zobaczenia i wypróbowania urządzenia do kalikowania -czyli nożnego uruchamiania miechu w organach, który będzie także odrestaurowany i uruchomiony.
Prosimy wesprzyj nasze prace – szczegóły na: www.parafia.rawa-maz.pl/wesprzyj-renowacje

Czytaj dalej INSTALACJA ORGANÓW