USTALENIA Z SOŁTYSAMI

Podczas spotkania sołtysów wiosek w dniu 24.09.21 ustalono poniższy przydział wiosek na uroczystości parafialne:

 

Chrusty, Głuchówek Nowy, Huta Wałowska i Janolin, Leopoldów, Lutkówka, Niwna, Pasieka Wałowska, Podkonice Miejskie, Podlas, Stary Dwór, Ścieki, Wałowice (i Kolonia Wałowice).

 

 

Rok

Ołtarz na Boże Ciało*

Gospodarze Dożynek**

Boże Narodzenie***

Inne Pikniki parafialne****

Uwagi

 

2022

Za ołtarz wsi odpowiada zawsze zespól z Pasieki Wałowskie i Ścieki

Podlas

Pasieka Wałowska

Przy organizacji ewentualnego innego pikniku parafialnego pomagają wszystkie parafie w porozumieniu

z ks. Proboszczem

 

2023

Leopoldów

Wałowice i Stary Dwór

 

2024

Podkonice Miejskie

Ścieki

 

2025

Chrusty

Lutkówka

 

2026

Huta Wałowska i Janolin

Niwna

 

2027

Niwna

Leopoldów

 

2028

Lutkówka

Chrusty

 

2029

Wałowice i Stary Dwór

Huta Wałowska i Janolin

 

2030

Pasieka Wałowska

Podlas

 

2031

Ścieki

Podkonice Miejskie

 

 

* Za przygotowanie ołtarzy odpowiadają stałe zespoły !!! Za ołtarz wsi odpowiada zawsze zespól z Pasieki Wałowskiej i Ścieki, co roku inna wioska pomaga temu zespołowi. Do jej zadań należy: pomoc w przygotowaniu jednego z ołtarzy na procesję oraz brzózek

 

** Do zadań należy: wybór Starostów, przygotowanie uroczystej Mszy św. dożynkowej (jest zawsze w niedzielę po 15.08 o godz. 11.30), chleba i miodu, zaproszenie ludowego zespołu, przygotowanie pikniku, wyjazd na Jasną Górę

 

*** Do zadań należy: przygotowanie szopki na zewnątrz oraz jej rozebranie, zabezpieczenie choinek do kościoła oraz ich ustawienie, przyniesienie Dzieciątka na Pasterkę

 

**** Do zadań należy: przygotowanie terenu pod Piknik parafialny: posprzątanie terenu zielonego przy parafii, skoszenie trawy, zagrabienie (najlepiej w piątek przed piknikiem) i pomoc w posprzątaniu po pikniku.