…gdy potrzebuję pojednania…

Spowiadamy codziennie podczas każdej Mszy św.


W Pierwsze Piątki Miesiąca od godz. 16.00 do 18.30

 

W każdym czasie po uzgodnieniu z kapłanem.

 

Czym jest pokuta? Oto jedna z definicji:

„Pokuta prowadząca do życia jest doświadczeniem zbawiającej łaski, dzięki której grzesznik uświadamia sobie swoją winę, chwyta się Bożego miłosierdzia w Chrystusie i w smutku oraz nienawiści do swego grzechu odwraca się od niego, zwracając się do Boga i pragnąc okazywać Mu posłuszeństwo”.

Należy podać wyraźnie i krótko trzy kwestie:

– kiedy ostatni raz byłem u spowiedzi?
– czy odprawiłem zadaną pokutę?
– czy nie zataiłem jakiegoś grzechu?

Dopiero później wyznaję swoje grzechy.