Przymierze Rodzin - nie dziąła aktualnie

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin – Organizacja Pożytku Publicznego powstała w 1983 roku, aarejestrowana została 31.10.1990 r. 
Podstawowymi celami działalności Stowarzyszenia są: pomoc rodzicom w wychowaniu ich 
dzieci w duchu nauki Kościoła, działalność oświatowa i kulturalna. 
Ośrodki Przymierza Rodzin działają w Warszawie, Rawie Mazowieckiej, Garwolinie, Kutnie i Pruszczu Gdańskim. Skupiają około 800 osób. 
Stowarzyszenie prowadzi 3 szkoły podstawowe, 2 licea ogólnokształcące, jedną szkołę wyższą i świetlice środowiskowe. Patronem Przymierza jest błogosławiony Edmund Bojanowski, którego imię otrzymała świetlica środowiskowa w naszym mieście.  
Terenowy Ośrodek Przymierza Rodzin w Rawie Maz. powstał w 1985 roku.  Od roku 1990 prelegentem spotkań comiesięcznych był śp. pan Adam Pietrzak (zmarł 10.01.2021r.) wygłaszający konferencje w każdy trzeci czwartek miesiąca. W 2021 r. grupa zakonczyła swoją działaność.
Spotkania mają otwarty charakter, zainteresowani spoza Przymierza mogą w nim uczestniczyć.
Ostatnim piekunem grupy był ks. proboszcz Bogumił Karp.