Przymierze Rodzin

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin – Organizacja Pożytku 
Publicznego 
powstała w 1983 roku, zarejestrowana została 31.10.1990 r. 
Podstawowymi 
celami działalności Stowarzyszenia są: pomoc rodzicom w 
wychowaniu ich 
dzieci w duchu nauki Kościoła, działalność oświatowa i kulturalna. 
Ośrodki Przymierza Rodzin działają w Warszawie, Rawie 
Mazowieckiej, 
Garwolinie, Kutnie i Pruszczu Gdańskim. Skupiają około 800 osób. 
Stowarzyszenie prowadzi 3 szkoły podstawowe, 2 licea 
ogólnokształcące, 
jedną szkołę wyższą i świetlice środowiskowe. Patronem Przymierza 
jest 
błogosławiony Edmund Bojanowski, którego imię otrzymała świetlica 
środowiskowa w naszym mieście.  
Terenowy Ośrodek Przymierza Rodzin w Rawie Maz. powstał w 1985 
roku.  Od 
roku 1990 prelegentem spotkań comiesięcznych jest pan Adam 
Pietrzak 
wygłaszający konferencje w każdy trzeci czwartek miesiąca. 
Spotkania 
mają otwarty charakter, zainteresowani spoza Przymierza mogą w nim 
uczestniczyć.
Opiekunem grupy jest ks. proboszcz Bogumił Karp.