PODZIĘKOWANIA ZA UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA I PIKNIK PARAFIALNY - DO OGŁOSZEN Z 18.09.22

Dziękuję bardzo naszym księżno: Arturowi, Łukaszowi i Wojciechowi, s. Miriam - przęłoznej, s. Agnieszce, s. Joannie i s. Fides, p. Szymonowi – organiście, klerykom, ministrantom i lektorem, chórowi parafialnemu Nazaret, wszystkim grupom parafialnym oraz członkom Rad parafialnych,

Dziękujemy za pomoc Panu Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy (szczególnie p. Agnieszce Mrówczyńskiej), p. Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miasta, p. Staroście i pracownikom Urzędu Powiatu

Dziękujemy młodzieży i strażakom za niesienie flag, rawskim kombatantom, delegacji Wojsk Obrony Terytorialnej, Stowarzyszeniu Ułanów imieniem Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr-a Hubala.

 

 • Właścicielom pizzerii „SAPPORII ITALIANI” z Podlasu za zasponsorowanie oryginalnej włoskiej pizzy i obsługę przez ich pracownika.

Panu Krzysztofowi Wolniewicz za pomoc w jej pieczeniu

 

 • Panu Wojciechowi Rochalskiemu – właścicielowi piekarni „Wojtpol” z Michowic,
 • Pani Joannie Sobczyk – właścicielce piekarni w Podkonicach

 

 • Panom Zagajewskim z Wałowic za ofiarowane wędliny na grilla

 

 

 • Tym wszystkim, którzy przynieśli ciasto

 

 

Dziękujemy sołtysom wraz z mieszkańcami za przygotowanie i sfinansowanie potraw

 • Panu Sołtysowi Jerzemu Król i mieszkańcom Starego Dworu
 • Pani sołtys Małgorzacie Markiewicz i mieszkańcom Huty Wałowskiej
 • Pani sołtys Jadwidze Taraszkiewicz i mieszkańcom Pasieki Wałowskiej
 • Panu sołtysowi Bogusławowi Karaś i mieszkancom Ścieków
 • Panu Sylwestrowi Sadowskiemu z Leopoldowa, oraz panu Sylwestrowi Owczarek – właścicielowi restauracji „Myśliwska” z Podlasu
 • Pani sołtys Karolinie Starosta i mieszkańcom Podkonic Miejskich
 • Pani sołtys Ewelinie Stacheckiej i mieszkańcom Chrust
 • Pani sołtys Małgorzacie Walendziak i mieszkańcom Leopoldowa
 • Panu sołtysowi Tadeuszowi Motylewskiemu, dziękujemy także za wszelką pomoc w przygotowaniu pikniku. mieszkańcom Podlasu, a szczególnie za obsługę grilla i za pomoc w pracach porządkowych
 • Pani Małgorzacie Wasilewskiej
 • Pani Małgorzacie i Danielowi Kalkowskim
 • Podziękowanie dla Rawskiego Miodku z ulicy Polnej

 

 • Rycerzom Kolumba za sfinansowanie i obsługę waty cukrowej i popcornu
 • Odnowie w Duchu świętym, Królowej Pokoju, Męskiemu Kołu Żywego Różańca, Paniom z Kół Żywego Różańca p.w. Św. Ojca Pio i Matki Bożej Miłosierdzia
 • Kręgowi Biblijnemu wraz z mamą Księdza Artura
 • P. Markowi Synowcowi
 • Panu Krzysztofowi Waluchowskiemu za użyczenie samochodu chłodni
 • P. Leszkowi Jarosińskiemu i katechetkom za plac zabaw, Teresie Majcher
 • Starostwu w Rawie Mazowieckiej, Siostrom Misjonarkom Krwi Chrystusa i Kole Gospodyń Wiejskich z Podlasu za wypożyczenie namiotów
 • Załodze Zajazdu Pod Żurawiem (za stół wiejski), Państwu Zajaczkowskim z Hotelu Arkadia, Państwu Rzeżnickim, Monice Tkaczyk, Pani Teresie Podczaskiej z siostrą, Janinie Walas, Wandzie Kurczewskiej, za pomoc w obsłudze pikniku
 •  

p. Ali Markowicz i Wiesi Kmieciak za przygotowania sobotnie.

Panu Dyrektorowi Radosławowi Kaźmierczakowi i nauczycielom oraz młodzieży z Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika,

Dyrekcji Przedszkola Miejskiego nr 2 i 1, Pani Małgorzacie Czajka-Kopeć, Panu Łukaszowi Sowikowi, Sz. P. Michalak właścicielom Księgarni WAM w Rawie Mazowieckiej i KELLOGG'S DISTRIBUTION CENTRE z Kutna

p. Jadwidze Szkudlarek za przygotowania niedzielne

Dziękujemy p. Jarosławowi Cichockiemu, Robertowi Fedorowiczowi i skautom, p. Katarzynie Misztal, Damianowi Gała. Bóg zapłać naszym druhom strażakom i ich Prezesowi,

 

 

Każdemu bez wyjątku, ktokolwiek zaangażował się w nasze uroczystości radą, modlitwa czy pomocą - składam : „Wielki Bóg zapłać”