MODLITWA PRZED WPROWADZENIEM ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO RELIKWII DO NASZEJ PARAFII

W dzień parafialnego odpustu (8 grudnia)zostaną wprowadzone do naszej wspólnoty relikwie św. Maksymiliana, otrzymane z klasztoru w Niepokalanowie. Codziennie będziemy modlić się po Mszy św. słowami tej Nowenny w intencji całej naszej parafialnej rodziny.
 
PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY
Święty Maksymilianie, zapalony miłością Boga, opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy, wskazywałeś ludowi Bożemu rozliczne formy apostołowania do zwycięstwa dobra i dla rozszerzenia królestwa Bożego na całym świecie. Uproś nam światło i siłę, abyśmy mogli czynić dobro i pociągać innych do Chrystusowej miłości. Wstaw się do Pana o łaskę dla nas, abyśmy owładnięci tym samym zapałem miłości, wiarą i czynem mogli świadczyć o Chrystusie wśród naszych braci i dojść razem z Tobą do posiadania Boga w chwale wiecznej. Amen.
Z nauczania Św. Maksymiliana: „Aby w duszy naszej rozkwitły kwiaty cnót, muszą być ogrzane ciepłem Matki Niepokalanej”.
Święty Maksymilianie, weź naszą rodzinę w swoją opiekę i wstawiaj się za nią, aby rozwijały się w niej cnoty miłości Boga i bliźnich.
LITANIA DO ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA
Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami.
Niepokalana Pośredniczko łask
Święty Maksymilianie
Rozmiłowany w Bogu
Kochający modlitwę
Wytrwale strzegący cnoty czystości
Heroicznie posłuszny przełożonym
Realizujący ducha ubóstwa i prostoty
Żyjący w umartwieniu i pokucie
Wierny ideałowi ewangelicznej doskonałości
Oddany na własność Niepokalanej
Nieustraszony Rycerzu Niepokalanej
Twórco Rycerstwa Niepokalanej
Apostole Cudownego Medalika
Głoszący Ewangelie przy pomocy radia i prasy
Pałający pragnieniem zdobycia świata dla Niepokalanej
Misjonarzu Japonii
Pragnący męczeńskiej śmierci
Niezachwiany w ufności
Miłujący nieprzyjaciół
Mężny w znoszeniu zniewag i cierpienia
Duszpasterzu współwięźniów
Ofiaro heroicznej miłości bliźniego
Starty na proch dla Niepokalanej
Uwieńczony dwiema koronami
Męczenniku Oświęcimia
Sławiony na całym świecie
Chlubo polskiej ziemi
Patronie trzeźwości
Patronie rodzin
Patronie naszych trudnych czasów
(Patronie naszej parafii)
Wielki orędowniku u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Nikt nie ma większej miłości.
Od tego, kto oddaje życie za przyjaciół swoich.
Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty rozpaliłeś świętego Maksymiliana taka miłością do Niepokalanej, ze stal się Jej wielkim rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa. Rozgrzej i nasze serca ofiarna miłością do Maryi, abyśmy naśladując Jej przykład i wsparci Jej pomocą służyli Tobie w braciach naszych i w ten sposób wypełnili największe przykazanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Kolejne dni nowenny prosimy rozważać na parafilanym FB.