IV NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 08.05.2022 r. - OGŁOSZENIA

 1. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczynająca Tydzień modlitw
  o powołania. Pamiętajmy o modlitwie w intencji powołań z naszej parafii a także o naszych klerykach: Mateuszu i Filipie.
 2. W tym tygodniu obchodzimy:

– w poniedziałek 9.05. – Uroczystość św. Stanisława – głównego patrona Polski

– w sobotę 14.05. – święto św. Macieja Apostoła.

 1. Dzisiaj o godz. 10.00 dzieci z klasy III A i C przystąpią/ły do Pierwszej Komunii Św. Zawierzamy je opiece Matki Bożej i prosimy o modlitwę w ich intencji. Codziennie
  w „Białym tygodniu” będą uczestniczyć w nabożeństwach majowych i Mszy św. o 18:00. Za tydzień dwie grupy dzieci z klas III B,D i E przyjmą po raz pierwszy Komunię św. podczas Mszy św. o 10:00 i 11:30 – prosimy, aby pozwolić rodzicom i bliskim dzieci
  w przeżyciu tego święta, przyjdźmy zatem na inną godzinę Mszy św.
 2. Cieszymy się, że w tak wielu miejscach przy kapliczkach są śpiewane majówki. Dzisiaj
  o 16.00 będzie odprawiona Msza św. przy kapliczce na Podlasiu, w czwartek zaś
  w miejscowości Ścieki o 19.00 a w sobotę przy kapliczce w Pasiece Wałowskiej o 17.00
 3. Dziękujemy p. Zbigniewowi Ciołek, który wypożyczył do parafialnego muzeum obraz Stefana Jasińskiego namalowany w 1916 r., przedstawiający nasz kościół i kolegium. Można go obejrzeć przy ołtarzu bocznym. Planujemy spotkanie autorskie z p. Zbigniewem, który pochodzi z naszego miasta i jest rozmiłowany w historii Rawy. Wiemy, że
  u mieszkańców Rawy są inne obrazy tego malarza, prosimy o kontakt gdyż chcielibyśmy zrobić wystawę dzieł Stefana Jasińskiego, który do naszego kościoła namalował obraz MB Niepokalanej oraz św. Anny. Przy tej okazji bardzo dziękuję Państwu: Wandzie Raczyńskiej Srodze i jej mężowi Wiesławowi za to, że bezinteresownie są przewodnikami po naszym kościele i muzeum. Swoją fachową wiedzą pomagają wielu grupom.
 4. Dziękujemy p. Janinie Nagórce za podarowane krzesła.
 5. Stowarzyszenie Rawskie im. Jana Chryzostoma Paska serdecznie zaprasza na spotkanie "Współczesne wojny - nowe formy starych zjawisk". Prelegentem będzie Anna Makuch, doktor nauk społecznych, historyk idei i myśli politycznej, filolog polski – literaturoznawca, pracownik naukowy Akademii Sztuki Wojennej, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie”. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, po wieczornej mszy świętej w parafialnej kawiarni Centrum Spotkań i Dialogu.
 6. Prosimy przekazać informację znajomym z Ukrainy o zajęciach integracyjnych dla dzieci z Ukrainy jakie organizuje Biblioteka dla dzieci, która jest w naszym budynku. Szczegóły są podane na plakacie.
 7. Na stoliku przed kancelarią można nabyć prasę katolicką: Niedzielę z artykułem „Maryja ostrzega” i Gościa Niedzielnego z dodatkiem - płytą z nagraniem Biblii.
 8. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: +Elżbiety Rząckiej z ul. Niepodległości i +Doroty Zielińskiej z ul. Ogrodowej. Za nie i za naszych bliskich zmarłych pomódlmy się: Wieczny odpoczynek …