Dokumenty o Roku św. Józefa

1. DEKRET BISKUPA ŁWOICKEIGO

https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/Dekret-Biskupa-Lowickiego-o-odpustach-w-Roku-sw.-Jozefa-2021.pdf

 

2. LIST APOSTOLSKI PATRIS CORDE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html

 

3. DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ W SPRAWIE ODPUSTÓW W ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/rok-swietego-jozefa/dekret-penitencjarii-apostolskiej-w-sprawie-odpustow.html

 

4. ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II REDEMPTORIS CUSTOS O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIE W ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html

 

5. DEKRET QUEMADMODUM DEUS - OGŁASZAJĄCY ŚW. JÓZEFA PATRONEM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/BibliotekaSwJozefa/118.html


http://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_06011946_quemadmodum.html