Zespół

Duszpasterze

Proboszcz: Ks. prał. dr Bogumił Karp (1963-1988-2013)

Wikariusz: Ks. mgr Tomasz Muszyński (1975-2004-2015)

Wikariusz: Ks. mgr Jakub Świerczyński (1987-2013-2015)

Wikariusz: Ks. mgr Paweł Olszewski (1986-2012-2017)

Rezydent: Ks. mgr Artur Stań (1981-2006-2015)