Wypominki

Zachęcamy do modlitwy za zmarłych. W naszej parafii WYPOMINKI są w każdą niedzielę po 8.10 i po 12.30 (w czasie wakacyjnym po 11.00). W listopadzie o godzinie 18.00 polecamy naszych zmarłych podczas Mszy świętej listopadowej a 1 i 2 listopada modlimy się w Wypominkach jednorazowych.

Jeżeli dostrzegasz jakieś pomyłki, błędy w zamówionych przez Ciebie wypominkach zgłoś to osobiście do kapłana, u którego Wypominki były zamawiane.

Zmarli potrzebują naszej pomocy, aby żyć wiecznie.

Znicze

Modlitwa za zmarłych

Panie, Boże Wszechmogący,
ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu, zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar za nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Bogu, który był, który jest i który przychodzi polecajmy zmarłych. Módlmy się za:

 

Łaskawy Boże, który sądzisz żywych i umarłych, spraw, aby zmarli bliscy naszemu sercu skorzystali w pełni z owoców odkupienia.