Św. Jan Paweł II

Jesteśmy wezwani do tego, by na nowo podjąć duchowe dziedzictwo św. Jana Pawła II, jakie nam on pozostawił, by poszukiwać prawdy i nie obawiać się iść za Chrystusem, by nieść wszystkim orędzie Ewangelii, zaczyn ludzkości bardziej braterskiej i solidarnej.

Wspólna modlitwa i refleksja będzie kolejnym etapem pielgrzymowania po naszych drogach życia.

Jan Paweł II


A TO SĄ SŁOWA NAJWAŻNIEJSZE – ŚW. JAN PAWEŁ II
:

“Chcę wam powiedzieć: nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie.”

Prezentujemy spotkania z Janem Pawłem II, w czasie Jego pielgrzymek do Ojczyzny. Niestrudzenie ukazywał światu, że jeśli człowiek pozwala się objąć przez Chrystusa, nie upokorzy bogactwa swego człowieczeństwa; jeżeli przylgnie do Niego całym sercem, nie będzie mu niczego brakować.

PIELGRZYMKI OJCA ŚWIĘTEGO DO OJCZYZNY

I PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

Hasło: „GAUDE MATER POLONIA”

Czas trwania pielgrzymki: 2-10 czerwca 1979 r.

Trasa: Warszawa – Gniezno – Częstochowa – Kraków – Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim – Nowy Targ.
Cel: udział w obchodach 900. rocznicy śmierci św. Stanisława – patrona Polski.

WAŻNE SŁOWA: „Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi”. ”Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi!… Tej ziemi!”. „Musicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości”.


 II PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

Hasło: „POKÓJ TOBIE, OJCZYZNO MOJA”

Czas trwania: 16-23 czerwca 1983 r.

Trasa: Warszawa – Niepokalanów – Częstochowa – Poznań – Katowice – Wrocław – Góra Św. Anny – Kraków
Cel: Udział w obchodach 600-lecia obecności Maryi w jasnogórskim obrazie; beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, brata Alberta – Adama Chmielowskiego i o. Rafała – Józefa Kalinowskiego.

WAŻNE SŁOWA: ”Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”, odnosząc je do „trudnego momentu historycznego”.


 III PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

Hasło: „DO KOŃCA ICH UMIŁOWAŁ”

Czas trwania pielgrzymki: 8-14 czerwca 1987 r.
Trasa: Warszawa – Lublin – Tarnów – Kraków – Szczecin, Gdynia – Gdańsk – Częstochowa – Łódź – Warszawa.

Cel: udział w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym; beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala

WAŻNE SŁOWA: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych”.


 

 IV PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

Hasło: „BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE”

Czas trwania pielgrzymki:
Część I: 1-9 VI 1991 r.,
Część II: 13-16 VIII 1991 r.

Trasa:
Część I: Koszalin – Rzeszów, Przemyśl – Lubaczów – Kielce – Radom – Łomża – Białystok – Olsztyn – Włocławek – Płock – Warszawa
Część II: Kraków – Wadowice – Częstochowa – Kraków
Cel:
– rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego, beatyfikacja bp. Józefa Pelczara, matki Bolesławy Lament, o. Rafała Chylińskiego i Anieli Salawy.
– W sierpniu Jan Paweł II przewodniczył odbywającym się w Częstochowie obchodom VI Światowego Dnia Młodzieży.

WAŻNE SŁOWA: „Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata”.


  V PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY - WIZYTA DUSZPASTERSKA

Czas trwania pielgrzymki: 22 maja 1995 r.

Trasa: Skoczów-Bielsko-Biała-Żywiec
Cel: oddanie czci św. Janowi Sarkandrowi, poprzedniego dnia kanonizowanemu przez Jana Pawła II w Ołomuńcu, podczas pielgrzymki do Czech.

WAŻNE SŁOWA: „Śpiewam wielkanocną antyfonę i modlę się razem z wami za naszą ojczyznę i za wszystkich rodaków; (…) o wytrwałe budowanie Polski na fundamencie sprawiedliwości, solidarności i miłości społecznej”.


 VI PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

Hasło: „JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI”

Czas trwania pielgrzymki: 31 maja-10 czerwca 1997 r.

Trasa: – Wrocław – Legnica – Gorzów Wlkp. – Gniezno – Poznań – Kalisz – Częstochowa – Zakopane – Kraków – Dukla – Krosno – Kraków-Balice
Cel: zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz udział w obchodach 1000-lecia śmierci św. Wojciecha.

WAŻNE SŁOWA: „ Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam: naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości. Wierzcie mi nie było mi łatwo tego powiedzieć z myślą o moim narodzie”. „Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum corda – W górę serca!”. „Chciałbym, abyście pamiętali, iż w geografii papieskiej modlitwy za Kościół powszechny, za cały świat, Polska zajmuje miejsce szczególne. A jednocześnie proszę was, jak to czynił kiedyś św. Paweł, o trochę miejsca w waszych sercach i w waszych modlitwach, abym mógł służyć Kościołowi Bożemu, jak długo Chrystus tego ode mnie zażąda”.


 VII PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

Hasło: „BÓG JEST MIŁOŚCIĄ”.

Czas trwania pielgrzymki: 5-17 czerwca 1999 r.

Trasa pielgrzymki: Gdańsk – Pelpin – Elbląg – Licheń – Bydgoszcz – Toruń – Licheń – Ełk – Wigry – Siedlce – Drohiczyn – Warszawa – Sandomierz – Zamośc – Radzymin – Warszawa – Łowicz – Sosnowiec – Kraków – Stary Sącz – Wadowice – Kraków – Gliwice – Kraków – Balice
Cel: zakończenie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego.

WAŻNE SŁOWA: „Męczeństwo to jest wielka próba człowieka rozgrywająca się na oczach samego Boga, ale także i świata”. „ Piękno tej ziemi woła o zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. Jeśli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi”. „Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły waszych ojców. Oni umieli włączać Boga w swoje życie i w Nim zwyciężać wszelkie przejawy zła”. „Zawierzam (…) Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, każde polskie serce, każdy dom, rodzinę (…)”.

ŁOWICZ: 14 czerwca 1999 – sekret papieża. W deszczowy poranek Jan Paweł II pojechał do Łowicza – miasta, gdzie w XVIII wieku działał Stanisław Konarski wielki reformator szkół pijarskich. Tematem spotkania było wychowanie i szkolnictwo. Wśród uczestników spotkania byli uczniowie, nauczyciele, rodzice, władze oświatowe z ministrem edukacji na czele. – Zdradź nam sekret niepojęty, jak być młodym Ojcze Święty! – skandowała młodzież w czasie całego spotkania.

WAŻNE SŁOWA: „Nie lękajcie się wejść na drogę waszego powołania, nie lękajcie się szukać prawdy o sobie i otaczającym was świecie. W tych poszukiwaniach rodzice powinni być najbliższymi przyjaciółmi dla swych dzieci. Z Chrystusem winniście zawsze żyć w przyjaźni. Pan Jezus chce wam pomóc. On czeka na waszą miłość i na wasze świadectwo”.


VIII PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

Hasło: „BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE”.

Czas trwania pielgrzymki: 16-19 sierpnia 2002 r.
Trasa pielgrzymki: Kalwaria Zebrzydowska – Kraków Lagiewniki
Cel: poświęcenie sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.

WAŻNE SŁOWA: „Niech te trzy dni mojego pobytu w Ojczyźnie obudzą w nas głęboką wiarę w moc miłosierdzia Bożego”. ”Niech tej „wyobraźni” nie zabraknie mieszkańcom Krakowa i całej naszej ojczyzny”. ”Tak wielu mnie oczekiwało, tak wielu pragnęło się ze mną spotkać, nie wszystkim było to dane. Może następnym razem (…). A na koniec, cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać!”.