Służba liturgiczna

Istnieje od początku powstania parafii. Głównym zadaniem jest służba przy Ołtarzu Jezusa Chrystusa, jak również pomaganie wiernym poprzez swoją postawę w godnym przeżywaniu akcji liturgicznych.

Cieszymy się z nowych Ministrantów i mamy nadzieję że wspomogą oni nasze szeregi. Spotkania odbywają się w sobotę o godzinie 10:00. Zachęcamy chłopców do włączenia się w służbę przy Ołtarzu.

Kto to jest ministrant?

Ministranci

„Ministrare” (z łaciny) znaczy „służyć”. Ministrant służy Bogu i przyczynia się, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy Świętej. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej. Ministrant jest tym, który niesie znaki – niesie określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną wieczną rzeczywistość.

Nasz patron

Bardzo wielu świętych było ministrantami. Służyli oni wiernie Chrystusowi i dzisiaj są patronami ministrantów. Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki: pracowitości, sumienności, gorliwości, żarliwej modlitwie. Do patronów ministrantów należą:

Św. Tarsycjusz – męczennik rzymski, III wiek,

Św. Stanisław Kostka – XVI wiek (Polska),

Św. Alojzy Gonzaga – XVI wiek (Wlochy),

Św. Jan Berchmans – XVII wiek (Belgia),

Św. Dominik Savio – XIX wiek (Wlochy).

Nasi patronowie uczą nas, że Pan Jezus każdego zaprasza na drogę do świętości!

Ministranci – Lektorzy – to głównie Ci, którzy byli ministrantami, a teraz widzimy ich jak służą przy ołtarzu, i czytają Słowo Boże. Jest ich 15. Zbiórki – spotkania dla nich, co sobotę o godz. 10:00 w salce pod dzwonnicą. Mają dyżury raz w tygodniu plus w niedzielę i chodzą w zależności, na którą godzinę w daną niedzielę zostali wyznaczeni. Niektórzy z lektorów służą tylko na godz. 10.00 w niedzielę – należą do tak zwanej „asysty stałej”.

Ministranci – Jest ich obecnie 23 (w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata 8 ministranci na Mszy Świętej o godz. 11:30 złożyli uroczyste ślubowanie i mogą nosić komże). Zbiórki – spotkania dla nich, co sobotę o godz. 10:00 w salce pod dzwonnicą. Mają dyżury raz w tygodniu plus w niedzielę i chodzą w zależności, na którą godzinę w daną niedzielę zostali wyznaczeni.

Ministranci – kandydaci (Kandydat to ten, który przygotowuję się, aby zostać ministrantem, można powiedzieć jest to okres próby, czy chce się zostać ministrantem) – Jest obecnie 14 aspirantów. Zbiórki – spotkania dla nich, co sobotę w salce pod dzwonnicą. Mają dyżury raz w tygodniu plus w niedzielę i chodzą w zależności, na którą godzinę w daną niedzielę zostali wyznaczeni. Aspirantem jest się około 6 miesięcy, po tym czasie aspiranci składają uroczyste ślubowanie.

Prezesem ministrantów i lektorów jest Mateusz Ender.  Vice prezesem ministrantów jest Kacper Ender.

Kto by chciał zostać ministrantem czy lektorem może to uczynić po każdej Mszy Świętej w niedzielę lub w tygodniu zgłaszając się do ks. Jakuba Świerczyńskiego – opiekuna.