Siostry Misjonarki

Siostry Misjonarki – MSC

STOWARZYSZENIE SIÓSTR MISJONAREK KRWI CHRYSTUSA

Dom Zakonny Sióstr Misjonarek w Rawie Mazowieckiej
Chrusty 1A
Tel: 46 814 42 69

MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa powstało w 1987 roku w Polsce.
Dostrzegając przez wiarę obecność Krwi Chrystusa w każdym cierpieniu fizycznym i duchowym, siostry Misjonarki Krwi Chrystusa pragną być obecne tam, gdzie Jezus dzisiaj przelewa swoją Krew. Wzorem ich życia jest Maryja, która uczy służyć Jezusowi jak matka w drugim człowieku.

Powołanie sióstr można symbolicznie
zamknąć w trzech słowach:

BÓG
Celem życia sióstr jest całkowite poświęcenie się umiłowanemu nade wszystko Bogu. Najmocniejszym wyrazem Jego miłości jest dla nich Krew Chrystusa przelana na krzyżu.

WSPÓLNOTA
Tym, co je łączy jest wspólny ideał, misja oraz miłość do Kościoła. Najcenniejszym darem, jaki mogą ofiarować innym, jest Jezus obecny pośród nich.

MISJA
Dla sióstr WSZYSTKO JEST OKAZJĄ DO MISJI!
Modlitwa, praca, spotkanie z drugim człowiekiem…

Obecnie siostry pełnią swą posługę w 6 domach na terenie Polski – w Swarzewie k. Pucka, w Rogozinie k. Płocka, w Wilkanowie k. Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Łowiczu, w Sochaczewie i w Chrustach k. Rawy Mazowieckiej („Miasteczko Krwi Chrystusa”, na terenie naszej parafii).

Wspólnota sióstr na Chrustach:
s. Gabriela Wabnic
s. Beata Maria Kamieniecka
s. Gertruda Bociąg
s. Teresa Chomieniec
s. Franciszka Wilk
s. Lidia Garbowska
s. Kazimiera Malinowska
s. Maria Magdalena Kołodziej
s. Klara Pietrzyk
s. Barbara Surażyńska
s. Rafaela Wieczorek

W Chrustach koło Rawy Mazowieckiej siostry mieszkają od 1993 roku. Miejsce to otrzymało nazwę Miasteczko Krwi Chrystusa. Początkowo siostry prowadziły tu działalność charytatywną. W Rodzinnym Ośrodku Formacji Chrześcijańskiej znalazło pomoc i schronienie wiele osób świeckich z różnorakimi problemami.

Od 2003 roku znajduje się tu Dom Generalny Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa.

Miasteczko Krwi Chrystusa jest centrum duchowości naszego zgromadzenia.  Regularnie są w nim organizowane dni skupienia i rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W każdy piątek o godzinie 19:00 odbywa się nabożeństwo do Krwi Chrystusa, w czasie którego, odmawiane są tajemnice różańca do Krwi Chrystusa. Po nabożeństwie sprawowana jest Eucharystia oraz błogosławieństwo relikwiami Korony Cierniowej.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca sprawowane jest nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi – modlitwa w intencji kapłanów (rozpoczęcie o godz. 13:00). Głównym punktem programu jest Eucharystia, różaniec Maryjny, misterium, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem oraz wspólna agapa.

Siostry zapraszają bardzo serdecznie do odwiedzin Miasteczka Krwi Chrystusa, które znajduje się na terenie naszej parafii oraz do uczestnictwa w adoracji Najświętszego Sakramentu, która to odbywa się od godz 8:00 do godz. 22:00.

Link do strony zgromadzenia: http://www.siostrymisjonarki.pl/

DSC09117

DSC03705

DSC09251