Sakramenty

Łaski Boże spływają z nieprzebranego źródła miłosierdzia Bożego na nas jak gdyby siedmioma strumieniami. Strumieniami tymi to Sakramenty, które Pan Jezus ustanowił dla zbawienia duszy.

Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Pana Jezusa, który daje ludziom niewidzialną łaskę Bożą. W Jezusie Chrystusie niewidzialny Bóg stał się nam bliski, dostępny, widzialny. Po wniebowstąpieniu Chrystusa to, „co widzialne było w naszym Zbawicielu przeszło w Sakramenty” (Leon Wielki). Sakramenty uobecniają więc Chrystusa, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, Jego zbawczą miłość do człowieka, który może tej miłości uwierzyć lub ją odrzucić.

Celem Sakramentów jest uświęcenie człowieka.

Kościół katolicki otrzymał od Pana Jezusa władzę udzielania ludziom Sakramentów świętych, jako jedno z najświętszych i najważniejszych zadań. Nie może oczywiście ustanawiać nowych Sakramentów, ale może ustanawiać dodatkowe obrzędy czyli ceremonie, aby ludzie lepiej zrozumieli znaczenie Sakramentów i aby je otaczali większą czcią.