Sakramentalia (pogrzeb)

…gdy ktoś umiera…

Wymagane dokumenty:
– akt zgonu z USC;
– zaświadczenie o przyjęciu sakramentów św. (od kapelana szpitala;
– jeżeli osoba jest z innej parafii potrzebna jest pisemna zgoda ks. proboszcza miejsca zamieszkania.