Przymierze Rodzin

Rodzina

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin – Organizacja Pożytku Publicznego powstała w 1983 roku, zarejestrowana została 31.10.1990 r. Podstawowymi celami działalności Stowarzyszenia są: pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła, działalność oświatowa i kulturalna. Ośrodki Przymierza Rodzin działają w Warszawie, Rawie Mazowieckiej, Garwolinie, Kutnie i Pruszczu Gdańskim. Skupiają około tysiąca osób. Stowarzyszenie prowadzi 3 szkoły podstawowe, 4 gimnazja, 2 licea ogólnokształcące, jedną szkołę wyższą, 3 świetlice środowiskowe i jedno przedszkole.Patronem Przymierza jest błogosławiony Edmund Bojanowski, którego imię otrzymała świetlica środowiskowa w naszym mieście.

Terenowy Ośrodek Przymierza Rodzin w Rawie Maz. powstał w 1985 roku.  Od 24 lat prelegentem spotkań comiesięcznych jest pan Adam Pietrzak wygłaszający konferencje w każdy trzeci czwartek miesiąca. Spotkania mają otwarty charakter, zainteresowani spoza Przymierza mogą w nim uczestniczyć.

Opiekunem grupy jest ks. proboszcz Bogumił Karp.