Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie pełnej ochrony życia człowieka

Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka.

W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.

/-/Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański

Czytaj dalej Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie pełnej ochrony życia człowieka

ZAPRASZAMY DZISIAJ O 21.00 NA MODLITWĘ PRZY POMNIKU ŚW. JANA PAWŁA II

IMG_3819 IMG_382011. ROCZNICA ŚMIERCI ŚW. JANA PAWŁA II
Jedenaście lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21.37 papież Jan Paweł II zmarł. W chwili śmierci towarzyszyły mu tłumy wiernych zebrane na Placu św. Piotra i miliony ludzi na całym świecie, śledzące relacje mediów z Watykanu.
W mszy pogrzebowej Jana Pawła II na Placu św. Piotra, której przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger, uczestniczyły setki tysięcy wiernych. Na plac przyniesiono transparenty z apelami „Santo subito” – o natychmiastową kanonizację papieża Polaka.
1 maja 2011 roku, sześć lat po śmierci papież Jan Paweł II został beatyfikowany, 27 kwietnia 2014 roku został kanonizowany. Jego proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny był rekordowo krótki.

ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY PRZETARG NA GŁÓWNEGO WYKONAWCĘ PRAC REMONTOWYCH

Wczoraj (24 marca) po analizie oferty firmy CASTELLUM z Wrocławia ogłoszono jej przyjęcie. Została ona złożona w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe parafii dotyczące realizacji zadania p.n.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w XVII – wiecznych obiektach dziedzictwa kulturowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz nadaniem nowych funkcji kulturalnych –zespół pojezuickich obiektów zabytkowych w Rawie Mazowieckiej”

Spośród 9 firm, które stawiły się na wcześniejszej “wizji lokalnej”, która była koniecznym warunkiem do składania ofert ostatecznie tylko jedna firma zgłosiła chęć wykonania tak skomplikowanych i kosztownych prac. W ramach prac najpierw zostanie wykonana ich pierwsza część, tj.: przygotowanie dokumentacji koniecznych do otrzymania przez parafię Decyzji budowlanej oraz wykonanie remontu i wymiany więźby dachowej na kościele (nad nawą główną i na Dzwonnicy) oraz kolegium wraz z nowym pokryciem blachą miedzianą. Te prace winny się rozpocząć z początkiem czerwca i kosztować będą: 3 431 700 złotych.

Pozostały zakres prac związanych z zadaniem (w tym także wymiana dachu nad nawami bocznymi) stanowi część drugą, której realizacja jest uzależniona od otrzymania zewnętrznego dofinansowania na te prace. Koszt tej części prac (konserwacja: wnętrza, elewacji, zabytków ruchomych a także wymiana wszelkich instalacji oraz posadzki, modernizacja nieużywanych pomieszczeń na cele publiczne, wykonanie sali wystawienniczo-muzealnej oraz inne prace) wynosić będzie 22 176 900 złotych.

Był to drugi przetarg, bowiem po pierwszym, który był ogłoszony miesiąc temu, pomimo zainteresowania trzech firm ostatecznie do parafii nie wpłynęła żadna oferta.

Poniżej zdjęcia Komisji Przetargowej oraz przedstawiciela firmy składającej ofertę.

zdjęcie 1

zdjęcie 5

Został rozstrzygnięty przetarg na Głównego Wykonawcę prac remontowych.

Wczoraj po analizie oferty firmy CASTELLUM z Wrocławia ogłoszono jej przyjęcie. Została ona złożona w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe parafii dotyczącego realizacji zadania p.n.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w XVII – wiecznych obiektach dziedzictwa kulturowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz nadaniem nowych funkcji kulturalnych –zespół pojezuickich obiektów zabytkowych w Rawie Mazowieckiej”

Więcej informacji znajdziesz obok w zakładce: Remont kościoła

Poniżej zdjęcia Komisji Przetargowej oraz przedstawiciela firmy składającej ofertę.

zdjęcie 1

zdjęcie 5

Niedziela Palmowa – 20.03.2016 r.

1. Dziś Niedziela Palmowa – Liturgia rozpoczęła się od poświecenia palm, świecimy je podczas każdej Mszy św. Szczególną oprawę będzie miała msza św. dla dzieci o godz. 11.30. Atrakcją dla nich będzie wjazd kapłana na osiołku oraz dla dzieci konkurs na największą palmę oraz tę, która jest najładniej wykonana, prosimy przyjść z nimi pod krzyż na skwerze przed Mszą św. o 11.30.

Czytaj dalej Niedziela Palmowa – 20.03.2016 r.